Zakaz spalania odpadów

W związku z trwającym okresem grzewczym oraz złą jakością powietrza w województwie śląskim, przypominamy o obowiązującym zakazie spalania odpadów.

Spalanie śmieci w piecach domowych jest bardzo dużym zagrożeniem dla środowiska, jak i naszego zdrowia i życia. Podczas spalania emitujemy do atmosfery:

– pyły, które odkładając się w glebie powodują szkodliwe dla zdrowia człowieka zanieczyszczenie metalami ciężkimi,

– tlenek węgla – trujący dla ludzi i zwierząt,

– tlenek azotu – powodujący podrażnienia, a nawet uszkodzenia płuc.

Ten trujący dym zawiera jeszcze: dwutlenek siarki, chlorowodór, cyjanowodór, a także rakotwórcze związki zwane dioksynami i furanami. Spalając 1 kilogram odpadów z polichlorku winylu PVC (butelki plastikowe, folie itp.) wytwarzamy aż 280 litrów gazowego chlorowodoru, który z parą wodną tworzy kwas solny.

Spalane w domowych piecach odpadów powoduje również osadzanie się w przewodach kominowych sadzy, której nadmiar może prowadzić do jej zapalenia w przewodzie kominowym i pożaru.