Aktualności

Zdjęcie z uroczystości wręczenia nagród i wyróżnień sportowych Wójta Gminy Ornontowice.

W dniu 22 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Ornontowicach odbyło się uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień Wójta Gminy za wybitne osiągnięcia sportowe w 2023 roku.

Oprócz najważniejszych w tym dniu laureatów oraz osób im towarzyszących, rangę wydarzenia podniosła obecność przedstawicieli ornontowickiego samorządu: Wójta Gminy – Marcina Kotyczki, Zastępcy Wójta Gminy – Dariusza Spyry, Przewodniczącego Rady Gminy – Henryka Nieużyły, Wiceprzewodniczącego Rady Gminy – Ryszarda Milanowskiego, Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Gminy – Sebastiana Spyry oraz Kierownika Referatu Komunalnego – Ewy Kurzik.

Czytaj więcej “Nagrody i wyróżnienia sportowe Wójta Gminy Ornontowice”
logo Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej informuje, że w okresie od 26 do 28 lutego na terenie Ornontowic odbędą się roczne odczyty wodomierzy w celu rozliczenia zużycia wody w poprzednim okresie rozliczeniowym.

W budynkach wyposażonych w radiowy odczyt wodomierza, odczyt nastąpi zdalnie, bez wchodzenia na posesje mieszkańców.

Ze względu na wagę rocznego rozliczenia, prosimy o dopuszczenie pracowników ZGKiW do urządzeń pomiarowych w celu dokonania odczytu, a w razie czyjejś nieobecności o telefoniczne umówienie terminu przeprowadzenia odczytu (nie później niż do 05.03.2024 r.). W razie braku odczytu, rozliczenie nastąpi w sposób zryczałtowany.

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Od 1 marca nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Jest ona przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o 12,12 procenta.

Informacja przygotowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Rybniku, ul. Reymonta 2

Do góry