Aktualności

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach zaprasza 19 lutego br. w godzinach 17:30 – 20:00 na koncert, który będzie muzycznym wspomnieniem dokonań Marka Grechuty i Agnieszki Osieckiej w wykonaniu zespołu Voccata. Część muzyków tej grupy można było usłyszeć na „ARTeryjnych zaduszkach”. Bilety w cenie 20 zł. Szczegółowe informacje w ARTerii pod nr tel.: 32 235-46-98.

ARTeria Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach zaprasza na warsztaty z makijażu karnawałowego z elementami autoprezentacji, które odbędą się 15 lutego br. w godzinach 17:00 – 21:00. Cena 99 zł. Zapisy w ARTerii, nr tel.: 32 235-46-98.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej informuje, że obecnie obowiązujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostają przedłużone na kolejne trzy miesiące, tj. do 31.05.2017 r.
W związku z tym coroczne odczyty wodomierzy przeprowadzone zostaną pod koniec maja 2017 r., a nie jak dotychczas w lutym. Prosimy zatem, aby opłat za wodę i ścieki za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2017 r. dokonywać w tej samej formie jak dotychczas (kwota i termin płatności jak na bieżących blankietach opłat).

Niezmiernie miło nam poinformować, że Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach otrzymało odznakę SREBRNA SZKOŁA w XIX Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017. Wśród 300 najlepszych techników (spośród analizowanych 1787 szkół) ornontowickie Technikum zostało sklasyfikowane na 149 miejscu w Polsce i 24 w województwie śląskim.

Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie mikołowskim, która znalazła się w rankingu najlepszych szkół w Polsce.

Gimnazjalisto! Nasze miejsce w rankingu udowadnia, że warto wybrać Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach jako swoją szkołę na dalszym etapie edukacji. Wysoka zdawalność matur i egzaminów zawodowych (wyniki przewyższające średnią krajową) gwarantuje Ci zdobycie dobrego zawodu i matury. Oferujemy wiele ciekawych zawodów (m.in. nowy zawód technik automatyk), a od nowego roku szkolnego również liceum ogólnokształcące z klasą taneczną i teatralną.

Jak tworzony jest ranking?

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów.
Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2016 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Damian Łyko – kierownik szkolenia praktycznego

Uwaga! W Ornontowicach znaleziono pieska – czarny labrador. Piesek został odwieziony do schroniska Fauna w Rudzie Śląskiej.

Do góry