Jesteś tutaj:

Tag: przedszkola

Zgodnie z art. 204 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe poniżej zamieszczamy skany Uchwał Rady Gminy Ornontowice i Zarządzeń Wójta Gminy Ornontowice dotyczące kryteriów i terminów naboru do publicznych placówek oświatowych: przedszkola i szkoły podstawowej:

Uchwała Nr XXIX/245/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie rekrutacyjnym do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Uchwała_245_17_rekrutacja do przedszkola

Zarządzenie Nr 0050.0271.2017 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018, do przedszkola publicznego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

Zarządzenie_0271_2017_post. rekrutacyjne i uzup._przedszkola

Uchwała Nr XXIX/246/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie określenia kryteriów naboru do klasy pierwszej szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów i przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów

Uchwała_246_17_nabór do szkoły podst i rekrutacja

Zarządzenie Nr 0050.0272.2017 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 24 lutego 2017 r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018, do klas pierwszych szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice

Zarz._0272_post. rekrut. i uzup._szkoła podstawowa

Do góry