Zachęcamy do zamieszczania reklam i ogłoszeń w „Głosie Ornontowic”!

Serdecznie zapraszamy osoby prywatne, firmy i instytucje do jednorazowego bądź cyklicznego zamieszczania reklam/ogłoszeń w miesięczniku samorządowym „Głos Ornontowic”.

Przygotowaliśmy nowy, bardzo korzystny cennik!

Głos Ornontowic” jest miesięcznikiem bezpłatnym, jego aktualny nakład to 900 egz. (planujemy zwiększenie nakładu w najbliższym czasie).

Miesięcznik jest kolportowany do kilkunastu miejsc na terenie Ornontowic; wysyłany jest także do sąsiednich gmin w ramach wymiany informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto wersja elektroniczna jest do pobrania ze strony www.centrumarteria.pl/.

Cennik reklamowy oraz formularz zamówienia można pobrać ze strony www.ornontowice.pl, www.centrumarteria.pl oraz w siedzibie Urzędu Gminy Ornontowice.

Uwaga! Kwoty zawarte w cenniku są cenami brutto. Projekt ogłoszenia/reklamy wliczony jest w cenę.

W przypadku chęci skorzystania z naszej oferty prosimy o wypełnienie formularza i dostarczenie lub przesłanie go na adres:

Urząd Gminy Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 Ornontowice

Podpisany skan zamówienia można przesłać także elektronicznie: glosornontowic@interia.pl

Osoba do kontaktu w przedmiotowej sprawie:
Iwona Skrzypczyk
tel. 32/ 33 06 225
informacja@ornontowice.pl

Zapraszamy do współpracy!

W załączeniu:
  1. cennik reklamowy: CENNIK REKLAM_GLOS ORNONTOWIC_2018
  2. formularz – zamówienie reklamowe: Formularz zamówienia_Glos Ornontowic_mail_ornontowice