Jesteś tutaj:

Miesiąc: Luty 2019

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr XXIX/247/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia Zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Referat Gospodarki Odpadami informuje, że miesięczne stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz numery przydzielonych indywidualnych kont bankowych nie uległy zmianie. Deklarowaną kwotę należy wpłacać do dnia 20-go każdego miesiąca. Wpłat można dokonywać w placówkach banku lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Opłaty wynoszą odpowiednio: 30,00 zł miesięcznie/osobę jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 15,00 zł miesięcznie za pierwsze 5 osób w gospodarstwie domowym oraz 7,50 zł miesięcznie za szóstą i kolejne osoby jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Czytaj więcej „Informacja dot. gospodarki odpadami”

ZUS pomaga wrócić do pracy

Tylko w 2018 roku z rehabilitacji leczniczej prowadzonej przez ZUS skorzystało ponad 90 tys. osób w kraju, a w województwie śląskim ponad 15 tys. Blisko połowa ubezpieczonych, którzy biorą udział w programach rehabilitacyjnych wraca do aktywności zawodowej.

Liczba osób, które korzystają z rehabilitacji prowadzonej przez ZUS systematycznie rośnie. W 2018 roku skorzystało z niej ponad 90,5 tys. osób, z których większość, bo aż 76,7 tys. cierpiała na schorzenia narządu ruchu. W dalszej kolejności rehabilitacja dotyczyła schorzeń układu krążenia (5,2 tys.) i problemów psychosomatycznych (blisko 3 tys.). W województwie śląskim na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w ubiegłym skierował 15 132 osoby. Najwięcej, podobnie jak wykazują statystyki krajowe, bo ponad 13 tys. ubezpieczonych – ze schorzeniami narządu ruchu.

Czytaj więcej „Informacja z ZUS”

Do góry