Informacja Mikołowskiego Stowarzyszenia „ZMIANA”

W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną w kraju Stowarzyszenie uruchomiło dodatkowe możliwości kontaktu ze Specjalistami.