Jesteś tutaj:

Autor: Iwona Skrzypczyk

Mieszkańcy, którzy nie regulują w terminie swoich zobowiązań wobec gminy, zostaną wpisani do Krajowego Rejestru Długów.

Gmina Ornontowice podpisała właśnie umowę z Krajowym Rejestrem Długów w sprawie zamieszczenia w rejestrze długów nierzetelnych płatników.

Wpisania do Krajowego Rejestru Długów mogą obawiać się te osoby, których dług wynosi minimum 200 złotych w przypadku osób fizycznych, a w przypadku przedsiębiorców 500 złotych, a okres zalegania z opłatami wynosi co najmniej 60 dni.

Czym to będzie skutkować?

Otóż dłużnicy tacy nie będą mieli możliwości otrzymania kredytu z banku, bądź innych instytucji finansowych, będą mieli również utrudniony dostęp do usług telekomunikacyjnych i multimedialnych (telefon w abonamencie, dostęp do internetu, telewizja kablowa i inne).

Przed umieszczeniem danych dłużnika w rejestrze długów, zalegający z płatnościami otrzyma wezwanie do zapłaty z terminem płatności 7 dni. Jeżeli w tym czasie dług nie zostanie spłacony, dłużnik otrzyma pismo z ostrzeżeniem o ujawnieniu jego zaległości w Krajowym Rejestrze Długów, a jeśli w ciągu 14 dni od otrzymania pisma dług nie zostanie spłacony, wówczas informacja o niezapłaconych należnościach zostanie przekazana do Krajowego Rejestru Długów. Dopiero z chwilą całkowitej spłaty swojej należności wobec gminy dane zostaną usunięte z rejestru długów.

W dniu 27 maja br. (niedziela) GKS Gwarek Ornontowice organizuje pieszy rajd górski na trasie Ustroń-Równica-Brenna.
Zakończenie przy „Karczmie Pod Skalnicą” w Brennej. Wyjazd autobusu o godz. 9.00.
Zgłoszenia pod nr tel.: 515 101 939.
Zapraszamy!
W dniach 26 kwietnia – 9 maja br. prowadzone były konsultacje z mieszkańcami w sprawie dołączenia naszej gminy do powstałej w 2017 roku w województwie śląskim Metropolii.
PODSUMOWANIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
przeprowadzonych w Gminie Ornontowice
w sprawie wejścia Gminy Ornontowice w skład Związku Metropolitalnego
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia
Termin przeprowadzenia konsultacji Odpowiedź TAK Odpowiedź NIE Nieważny Razem % TAK % NIE % nieważne % razem
26.04. – 9.05.2018
174
0
2
176
98,86
0
1,14
100

 

 

Do góry