Jesteś tutaj:

Autor: Iwona Skrzypczyk

W dniach od 20 do 22 września br. w całej Polsce odbędzie się akcja Sprzątanie świata, której hasłem przewodnim jest: NIE ŚMIECIMY, SPRZĄTAMY, ZMIENIAMY. Organizator akcji tj. Fundacja Nasza Ziemia zachęca, aby posprzątać choćby mały kawałek Polski.

Zachęcamy również wszystkich mieszkańców Ornontowic do czynnego włączenia się w akcję.

Po zakończonej akcji, w dniu 23 września, sprzątający mogą zgłaszać do Urzędu Gminy (pod nr tel. 32/33-06-237) miejsca inicjatyw, w których podczas akcji posprzątane zostały śmieci. Odpady będą zabrane przez pracowników jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy.

GKS Gwarek Ornontowice zaprasza na rajd pieszy górski w niedzielę 22 września br.

Wyjazd o godz. 9.00 z parkingu przy urzędzie gminy.

Trasa rajdu: Wisła Głębce – Przełęcz Szarcula – Kubalonka. Stąd autobusem do ośrodka Jano w Jaworzynce, gdzie odbędzie się zakończenie.

Zgłoszenia pod nr tel. 515101939.

W piątek 13 września br. na terenie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyła się uroczystość ku czci pomordowanych i poległych policjantów II RP.

Tegoroczny Dzień Pamięci przypada w 80. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, agresji Związku Sowieckiego na Polskę oraz 100. rocznicy powołania Policji Państwowej. Obchody poprzedziła msza święta odprawiona w intencji Policjantów w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla. Po mszy św. uczestnicy obchodów uformowali kolumnę marszową i przeszli ulicami miasta do Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach gdzie zebrali się przed Grobem Policjanta Polskiego. Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej na maszt i odegraniu hymnu państwowego, zapalony został Znicz Pamięci.

Druga część uroczystości rozpoczęła się od powitania gości i modlitwy w intencji pomordowanych policjantów II RP. Przed występem artystycznym, przygotowanym przez uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. Generała Władysława Andersa w Dąbrowie Górniczej, wręczone zostały odznaczenia i dyplomy. Po okolicznościowych wystąpieniach odczytano Apel Pamięci, zakończony salwą honorową. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców i zniczy.

W uroczystościach wzięły udział rodziny zamordowanych Policjantów z Ornontowic na czele z przewodniczącym Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. Bolesławem Piątkiem. W imieniu wójta Ornontowic wieniec złożył inspektor Bogdan Cieślik.

Andrzej Kotyczka

W niedzielę 8 września br. w Ornontowicach odbyły się uroczystości upamiętniające funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego II RP – poległych, zamordowanych i zaginionych podczas II wojny światowej. W obchodach tych uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z prezes Teresą Bracką na czele, przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji sierżant sztabowy Patryk Polok, wójt gminy Ornontowice Marcin Kotyczka, członkowie katowickiego oddziału stowarzyszenia z Ornontowic oraz rodziny śp. Policjantów i mieszkańcy Ornontowic. Uroczystości rozpoczęto mszą św. w miejscowym kościele, której przewodniczył ks. prałat Stanisław Puchała. Ks. prałat polecił modlitwie funkcjonariuszy Policji Województwa Śląskiego zamordowanych w 1940 r. przez NKWD, a w szczególności policjantów z Ornontowic, którymi byli: Albert Biela, Józef Cembrzyński, Dominik Gabryś, Franciszek Gołąb, Józef Kopeć, Jan Piątek, Dominik Wowra i Klemens Plewnia. Po mszy św. uczestnicy udali się na miejscowy cmentarz pod pomnik poświęcony śp. Policjantom z Ornontowic, gdzie odmówiono modlitwę za zmarłych, zapalono znicze pamięci oraz złożono wiązanki kwiatów.

Andrzej Kotyczka

W dniu 16 września br. Wójt Gminy Ornontowice z kontrasygnatą Skarbnika Gminy podpisał umowę dofinansowania na realizację zadania pn. Wymiana oświetlenia ulicznego na obszarze rewitalizacji w Ornontowicach.

Zadanie obejmuje wymianę 218 opraw sodowych na ledowe. Szacunkowy koszt całego zadania wynosi 345 820,07 zł, a wartość uzyskanego dofinansowania to 95%.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu uzyskał wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 (EFRR) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna; działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie; poddziałanie: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT.

foto: http://www.slaskie.pl/content/slaskie-inwestuje-w-nowoczesne-oswietlenie
foto: http://www.slaskie.pl/content/slaskie-inwestuje-w-nowoczesne-oswietlenie
foto: UG Ornontowice

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Do góry