Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

7 lipca br. Gminę Ornontowice odwiedził Wojewoda Śląski, Jarosław Wieczorek, wraz ze współpracownikami, celem dokonania przeglądu wybranych inwestycji współfinansowanych ze środków budżetu Państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Wojewoda wraz z Wójtem Gminy, Marcinem Kotyczką, udali się w teren, gdzie została zakończona inwestycja pn. „Przebudowa ul. Orzeskiej (sięgacz w rejonie budynków 63 i 65) wraz z budową kanalizacji deszczowej”.

Realizację zadania zakończono 4 czerwca br. W ramach inwestycji wykonano drogę o nawierzchni z kostki betonowej o długości 326m, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową oraz zabudowano 9 słupów oświetlenia ulicznego z oprawami LED.

Koszt całkowity zadania wyniósł 833 345,25 zł, w tym 315 072,36 zł zostało pokryte z dofinansowania uzyskanego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Podany koszt całkowity zadania objął wszystkie koszty, łącznie z nadzorem i dokumentacją projektową.

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 w gminie Ornontowice

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 2 w gminie Ornontowice

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 3 w gminie Ornontowice

Dla poprawy pewności zasilania Klientów oraz dla przeciwdziałania awariom infrastruktury energetycznej, TAURON Dystrybucja prowadzi prace, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej.

Ornontowice: Wyłączone zostaną budynki
ul. Cicha 20, 26, 28, 37A 39, 41
ul. Spokojna 12, 37A
ul. Nowa 16 w Ornontowicach.
Rozpoczęcie:2020-07-10 08:00
Zakończenie:2020-07-10 16:00

Do góry