Jesteś tutaj:

Autor: Iwona Skrzypczyk

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął wysyłkę pism do płatników składek z informacją o wpłatach przekazanych w 2019 r. na indywidualny numer rachunku składkowego. W województwie śląskim taki list trafi do 343 tys. płatników, z terenu Rybnika – do 69,1 tys. firm, natomiast w całym kraju do ponad 3 mln przedsiębiorców. To ostatni rok, w którym ta informacja przekazywana jest w formie papierowej.

Więcej: 343 tysiące płatników w śląskim otrzyma informację z ZUS Rybnik

Beata Kopczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim

Prezes KRUS, Aleksandra Hadzik ogłosiła właśnie rozpoczęcie X Konkursu Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Jego organizację wspierają Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dotychczasowe edycje konkursu cieszyły się ogromnym zainteresowaniem dzieci. Każdego roku w całym kraju uczestniczyło w nim ponad 30 tys. uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich. W ramach wojewódzkiego etapu konkursu, w 2019 roku do siedziby Oddziału Regionalnego KRUS w Częstochowie wpłynęło blisko tysiąc prac plastycznych dzieci z ponad 100 szkół podstawowych, znajdujących się na terenach wiejskich w województwie śląskim.

Konkurs promuje wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich wiedzę na temat zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, pozytywne zachowania związane z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzuje „Wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat,” wskazującego na prace szczególnie zagrażające bezpieczeństwu najmłodszych mieszkańców wsi, przygotowanego przez KRUS. Tegoroczne hasło konkursowe ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom, związanym z obecnością w gospodarstwach rolnych zwierząt. Uczyć szacunku do naszych „braci mniejszych”, odpowiedniego traktowania zwierząt.

Konkurs przebiega w dwóch etapach: wojewódzkim i ogólnopolskim, w dwóch grupach wiekowych: klas od 0 do III oraz od IV do VIII. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe. W szkołach, które zgłoszą chęć uczestnictwa w konkursie, odbędą się szkoleniowe spotkania dzieci z pracownikami Kasy, których celem będzie przygotowanie merytoryczne młodych artystów. Wszystkie zgłoszone prace ocenią komisje regionalne, a najlepsze prace ze wszystkich województw będą oceniane przez Centralną Komisję Konkursową. Laureaci każdego ze szczebli otrzymają nagrody, a finał etapu centralnego będzie miał miejsce w Warszawie, gdzie autorzy najciekawszych prac otrzymają atrakcyjne nagrody: sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także zestawy upominków przygotowane przez współorganizatorów, patronów Konkursu oraz firmy współpracujące.

Szkoły, których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, powinny skontaktować się z najbliższą jednostką terenową KRUS, gdzie uzyskają wszystkie niezbędne informacje na temat organizacji eliminacji.

UWAGA! Terminy w tym roku wcześniejsze niż zwykle po to by nagrody wręczyć przed zakończeniem roku szkolnego.

  • nadsyłanie prac – do 28 lutego 2020 roku;
  • finał wojewódzki – do 27 marca 2020;
  • ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego.

Wszystkie formularze, Regulamin konkursu, dane adresowe dostępne są na stronie internetowej KRUS.

11 stycznia 2020 r w restauracji „ Biały Dom” w Czerwionce-Leszczynach odbył się bal studniówkowy uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach.

W imieniu uczniów klas czwartych gości przywitali: Monika Kantor oraz Michał Galant, którzy złożyli także dyrekcji, gronu pedagogicznemu oraz swoim wychowawczyniom – Agacie Kurek oraz Mirelli Orzoł podziękowania za trud nauki i wychowania.

Oficjalnie studniówkę otworzyła Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Ornontowicach – Teresa Stasik-Szyszka słowami „Poloneza czas zacząć”. Do tradycyjnego odtańczenia Poloneza młodzież została przygotowana przez nauczycielkę wychowania fizycznego – Justynę Skowrońską.

Po części oficjalnej nadszedł wreszcie czas na upragnioną zabawę taneczną, przy oprawie zespołu muzycznego „Faceci do wzięcia”.

To był wyjątkowy wieczór – twierdzą zgodnie maturzyści, którzy zdali egzamin dojrzałości z umiejętności bawienia się w miłej, serdecznej i kulturalnej atmosferze, a sam bal uświadomił im, że już wkrótce, za sto dni przystąpią do pierwszego i jakże ważnego w ich życiu egzaminu, zwanego egzaminem dojrzałości.

T. Stasik-Szyszka
dyrektor ZSP w Ornontowicach
www.zspornontowice.pl

Od początku października do końca grudnia do śląskich oddziałów ZUS wpłynęło ponad 44,5 tysiąca wniosków o 500 + dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Do 27 grudnia wydano ponad 23,7 tys. decyzji przyznających to świadczenie. W całym kraju we wszystkich oddziałach ZUS takie wsparcie przyznano ponad 232 tysiącom wnioskujących.

Więcej: Trzy miesiace 500+ dla niesamodzielnych – podsumowanie 2019 r.

Beata Kopczyńska
regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim

Do góry