Jesteś tutaj:

Autor: Iwona Skrzypczyk

Na prośbę Centrum Rozwoju Lokalnego przekazujemy informację o konkursie plastycznym dla dzieci pn. „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku 4-13 lat z całej Polski.

Szczegóły: Informacja

Centrum Rozwoju Lokalnego
ul. Zaparkowa 23 | 42-400 Zawiercie
tel. +48 32 494 13 19; 535 033 090 | e-mail: crl@crl.org.pl

 

KOWR zaprasza wszystkich rolników, mieszkańców wsi oraz przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej na bezpłatne szkolenia poświęcone zagadnieniom związanym z wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

Powyższe wydarzenia zostały objęte Patronatem Honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Szkolenia odbędą się w dniu 3 kwietnia o godzinie 9:00 w Śląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, ul. Wyszyńskiego 70/126, 42-200 Częstochowa.

Zarejestruj się już dziś! Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń). Nabór uczestników szkolenia prowadzony jest w Oddziałach Terenowych KOWR.

Rejestracja na szkolenie pod numerem telefonu 660 412 651.

http://www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/szkolenia-oze

 

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wyników konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice:

1. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ornontowice na rok 2019”;

2. w sprawie zmian w Uchwale Nr V/41/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji;

3. w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Ornontowice oraz określenia granic obwodu publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 roku.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”, zwraca się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która posłuży do przeprowadzanego obecnie śródokresowego badania realizacji Strategii Stowarzyszenia. Państwa uczestnictwo w badaniu, pozwoli na podejmowanie przez Stowarzyszenie w przyszłości efektywniejszych działań, związanych z rozwojem obszarów wiejskich. Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje ok 5 minut. Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu!

Link do ankiety: https://goo.gl/forms/xq4WKbDyN2OJPO6j1

Do góry