Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

Zakład Gospodarki Zasobami Gminy informuje, że od 10.12.2018 r. do 14.12.2018 r. w mieszkaniach należących do zasobów gminnych będą odczytywane stany licznika wody.

W listopadzie br., w północnej części Gminy, nasadzono 19 drzew, w tym 7 szt. z gatunku lipa drobnolistna oraz 12 szt. z gatunku głóg pięcioszyjkowy. Nasadzone rośliny w przyszłości będą stanowiły ochronny pas zieleni dla planowanej inwestycji tj. oczyszczalni ścieków „Ornontowice-Północ”.

 

 

Rozpoczął się sezon grzewczy i powrócił problem złej jakości powietrza.

Dlatego też, podejmując walkę ze smogiem i realizując zapisy Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego oraz „uchwały antysmogowej”, pracownicy Wydziału Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami przeprowadzać będą kontrole kotłowni w zakresie spalania odpadów i paliw zabronionych do stosowania. Kontrole mogą odbywać się także podczas weekendu, w przypadku ogłoszenia alarmu smogowego.

Prosimy mieszkańców o umożliwienie pracownikom Urzędu dostępu do kotłowni i przeprowadzenia kontroli. Zgodnie z art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, upoważnieni pracownicy urzędu, wykonując kontrolę, uprawnieni są do wstępu na nieruchomość w godzinach od 6.00. do 22.00.

Za utrzymanie stanu dróg gminnych odpowiedzialność ponosi Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej z siedzibą w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa 26.

W sprawach związanych z „Akcją zima” należy kontaktować się z pracownikiem ZGKiW, oddelegowanym do pełnienia dyżuru (tygodniowa rotacja pracowników pełniących dyżur) pod numerem telefonu 501-548-282, czynnym całodobowo.

W okresie zimowym 2018/2019 czynności utrzymania zimowego:

dróg gminnych prowadzą firmy:

  1. Usługi Wielobranżowe Cecylia Domogała z siedzibą przy ul. Kolejowej 41 w Ornontowicach,
  2. Kazimierz Zajusz Usługi dla Ludności z siedzibą przy ul. Zwycięstwa 186 w Ornontowicach.

Telefon kontaktowy: 501548282.

dróg powiatowych prowadzi firma:

  1. COMPLEX S.C., z siedzibą przy ul. Stuska 5 w Orzeszu.

Telefon kontaktowy: 660764079.

Za zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Ornontowice (ul. Chudowska, Dworcowa, Orzeska, Zamkowa, Zwycięstwa) odpowiedzialny jest Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Chopina 8.

Za zimowe utrzymanie drogi wojewódzkiej na terenie gminy Ornontowice (ul. Bujakowska) odpowiedzialny jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach z siedzibą przy ul. Lechickiej 24, tel. 32-781-92-11.

Zimowe utrzymanie chodników przylegających do posesji zabudowanych należy do właścicieli tych posesji. W celu poprawy i ujednolicenia standardu utrzymania chodników w ciągach głównych dróg Ornontowic, podobnie jak w latach poprzednich, gmina będzie prowadzić prace związane z odśnieżaniem chodników przy użyciu mikrociągników wyposażonych w skrętne pługi śnieżne.

 

WYKAZ DRÓG W ORNONTOWICACH:

Lp Nazwa drogi Statut
1. Akacjowa gminna
2. Bankowa gminna
3. Boczna gminna
4. Bukowa gminna
5. Brzozowa gminna
6. Cicha gminna
7. Cyprysowa gminna
8. Działkowa gminna
9. Grabowa gminna
10. Graniczna gminna
11. Hutnicza gminna
12. Jarzębinowa gminna
13. Jasna gminna
14. Klasztorna gminna
15. Klonowa gminna
16. Kolejowa gminna
17. Krótka gminna
18. Kwiatowa gminna
19. Leśna gminna
20. Lipowa gminna
21. Łąkowa gminna
22. Marzankowice gminna
23. Miarki Karola gminna
24. Myśliwska gminna
25. Nowa gminna
26. Ogrodowa gminna
27. Okrężna gminna
28. Polna gminna
29. Pośrednia gminna
30. Słoneczna gminna
31. Solarnia gminna
32. Świerkowa gminna
33. Tartaczna gminna
34. Zachodnia gminna
35. Żabik gminna
36. Zwycięstwa powiatowa
37. Zamkowa powiatowa
38. Orzeska powiatowa
39. Chudowska powiatowa
40. Dworcowa powiatowa
41. Bujakowska wojewódzka

 

Do góry