Jesteś tutaj:

Autor: Redaktor

Wójt Gminy ogłasza nabór do udziału w Programie „Słoneczna Gmina”, dotyczącym budowy instalacji fotowoltaicznych ze wsparciem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Osoby zainteresowane udziałem w programie muszą złożyć wniosek w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 113 w terminie do 31.01.2018 r. Pierwszeństwo do udziału w konkursie mają osoby, które zdeklarowały chęć udziału w poprzednim konkursie, następnie decydować będzie kolejność zgłoszeń.

„Słoneczna Gmina” to Program, dzięki któremu poprzez montaż instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych służących produkcji energii elektrycznej, możliwe jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

Szczegółowych informacji o warunkach przystąpienia do Programu, można uzyskać w Urzędzie Gminy w Wydziale Środowiska Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami.

Do pobrania: Zarządzenie nr 0050.0372.2018 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udziału w Projekcie pn. „Słoneczna Gmina Ornontowice”, dotyczącym budowy instalacji fotowoltaicznych: RZWO.0050.0372.2018

W miesięczniku „Śląskie Aktualności Rolnicze” (nr 12 [350] grudzień 2017) zamieszczony został artykuł pt. „Pasjonat róż z Ornontowic”, poświęcony Państwu Helenie i Ronaldowi Winkler, ich pięknemu ogrodowi i pasji związanej z hodowlą roślin zdobnych.

ARTYKUŁ

SPROSTOWANIE

Przekazujemy informację otrzymaną z Grupy Doradczej Promesa

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Od szkolenia do zatrudnienia”

informacja dla kandydatów do projektu

plakat-it

plakat-kursy zawodowe

 

Projekt skierowany jest do 100 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu województwa śląskiego, w wieku powyżej 30 roku życia i ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez profesjonalne doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, bezpłatne kursy/szkolenia (zawodowe lub IT) oraz płatne staże zawodowe. W ofercie również zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Więcej informacji i zgłoszenia na stronie internetowej: www.gdpomesa.pl/osdz

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ewelina Barańska
specjalista ds. projektów unijnych
tel. 533-327-019
www. gdpromesa.pl/osdz

adres do korespondencji:
Grupa Doradcza Promesa
„Projekt Od szkolenia do zatrudnienia” woj. śląskie
ul. Torfowa 3/1
30-384 Kraków

Nieruchomości do sprzedaży w Gminie Ornontowice:

  • Nieruchomość lokalowa nr 104 zlokalizowana w budynku wielorodzinnym przy ul. Żabik 9 na działce oznaczonej ewidencyjnym numerem: 2598/137. Powierzchnia nieruchomości lokalowej wynosi 33,30 m2. Przetarg odbędzie się 12 stycznia 2018 r.
  • Nieruchomości gruntowe położone w rejonie ul. Zamkowej (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego). Działka nr 3147/170 o powierzchni 0,0663 ha, 3151/170 o powierzchni 0,0785 ha oraz 3153/170 o powierzchni 0,1026 ha. Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu. Przetargi odbędą się 12 lutego 2018 r.
  • Nieruchomość lokalowa nr 1 zlokalizowana w budynku wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 1 na działce oznaczonej ewidencyjnym numerem: 2507/60. Powierzchnia nieruchomości lokalowej wynosi 60,20 m2. Przetarg planowany jest na marzec br.
  • Nieruchomość gruntowa składająca się z 4 działek oznaczonych ewidencyjnymi numerami: 2933/60, 3372/60, 3374/60, 3377/60 o powierzchni 4,2667 ha przy ul. Działkowej. Przeznaczenie podstawowe terenu to zabudowa usługowa, taka jak: obiekty handlowe-handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu. Przetarg planowany jest na kwiecień br.
  • Nieruchomość gruntowa składającą się z 6 działek o łącznej pow. 0,7212 ha przy ul. Skośnej. Przeznaczenie podstawowe terenu to zabudowa usługowa, taka jak: obiekty handlowe – handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu. Przetarg planowany jest na kwiecień br.

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości można sprawdzić na stronie internetowej www.bip.ornontowice.pl.

W dniach od 2 do 20 stycznia 2018 r. na terenie całego kraju przeprowadzane jest badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach pn. „Badanie uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach”.

Celem badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w IV kwartale 2017 r. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/uczestnictwo-mieszkancow-polski-rezydentow-w-podrozach/

Do góry