Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Wpis postawowy

W minioną sobotę (17 lutego) w promieniach zimowego słońca na stoku narciarskim Wisła-Soszów odbyły się III Zawody Narciarskie o Puchar Gminy Ornontowice. Uczestników zawodów przywitał na stoku Pan Kazimierz Adamczyk – Wójt Gminy Ornontowice. Do rywalizacji przystąpiło 48 zawodników w 6 kategoriach wiekowych osobno dla dziewcząt i chłopców. Każdy z uczestników przejechał dwukrotnie slalom, a o zdobytym miejscu decydował lepszy czas zjazdu.

Wyniki rywalizacji w poszczególnych kategoriach przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja zwycięzców w kategorii – M1 (chłopcy z rocznika 2011 i młodsi):
1. Biskup Alex
2. Smerczek Aleksander
3. Bielański Maciej

Klasyfikacja zwycięzców w kategorii – K2 (dziewczyny z rocznika 2008-2010):
1. Szala Zuzanna
2. Magdziorz Natalia
3. Korandy Hanna

Klasyfikacja zwycięzców w kategorii – M2 (chłopcy z rocznika 2008-2010):
1. Szala Jakub
2. Smerczek Bartosz

Klasyfikacja zwycięzców w kategorii – K3 (dziewczyny z rocznika 2005-2007):
1. Szala Paulina
2. Korandy Magdalena

Klasyfikacja zwycięzców w kategorii – M3 (chłopcy z rocznika 2005-2007):
1. Biskup Max
2. Pachnik Michał
3. Żylski Kamil

Klasyfikacja zwycięzców w kategorii – K4 (dziewczyny z rocznika 2002-2004):
1. Smerczek Marlena
2. Kurzik Wiktoria

Klasyfikacja zwycięzców w kategorii – M4 (chłopcy z rocznika 2002-2004):
1. Żylski Mateusz
2. Grabarczyk Patryk
3. Szala Paweł

Klasyfikacja zwycięzców w kategorii – K5 (kobiety z rocznika 2001-1969):
1. Rosiak Karolina
2. Smerczek Elżbieta
3. Kubica Bożena

Klasyfikacja zwycięzców w kategorii – M5 (mężczyźni z rocznika 2001-1969):
1. Smerczek Klaudiusz
2. Korandy Adam
3. Szala Aleksander

Klasyfikacja zwycięzców w kategorii – K6 (kobiety z rocznika 1968 i starsi):
1. Matras Teresa

Klasyfikacja zwycięzców w kategorii – M6 (mężczyźni z rocznika 1968 i starsi):
1. Zuber Karol
2. Nocoń Piotr
3. Jasiulek Józef

Najszybszym zawodnikiem okazał się Pan Klaudiusz Smerczek, który w nagrodę otrzymał Puchar Gminy Ornontowice

Dekoracji zwycięzców w poszczególnych kategoriach z miejsc 1-3 dokonywał Pan Kazimierz Adamczyk-Wójt Gminy Ornontowice oraz Pan Jerzy Jarosz-Dyrektor Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy w Ornontowicach.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom zawodów za udział i potraktowanie imprezy jako dobrej zabawy. Już dziś zapraszają do udziału w kolejnych zawodach, które odbędą się w przyszłym roku.

Zdjęcia oraz pełna lista osiągniętych czasów wszystkich zawodników dostępna na stronie internetowej www.ornontowice.pl

wyniki ornontowice

Galeria: https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJxNVtmtZTEI62jETui~%3BsdHBN877RYTFGBPV0ZhyCTe1iH8KQ84aNNeQoueEm9Spn0eekDk92feJyhpcaeiujBzhE3iU3qDaX9BmjCP~_PQmJ69G~_HsIndT4P8aFHbmFDw9Qa~_tw6DL0Ee~_nZGHauwfZJx30yuc3lYXMnthfzn6G9P4~%3BDSg2lyyt9gFhfxI7P96TFriEXjxoiFmeDzs1ShSx9g0pvHerXY3qznLlZegYQvl70M1hej29S25zQkGtgpXM2hukFyHwHVd7XEF9Qn6prMFnDuR5S~%3BgWNZgzbXlwfYtut~%3B3pJkSM7hiGEOznp3~_Ri2haxYxexsUXdDonrjmFfjwNMi5ieaBjuk5lAt~%3BSQBajjAtTygaxaHKV8eKgU8TBdgNJZ~_pJfHsgD1FP4ZJsrNje1MUYZwwPtvxj75PRlssiCnE6QFduQQ49FLB8eucO~_i~%3Bx5LPlPcRsag6oLUIcspV63uoOqIi11PXS4yLmIiZIfvhvlcmNobGEhyizYfQY1B6X6Bm1NTJ88bSAm3AbbbZi4HpVbWD6FSfsMng~%3BCHZQJh222w05jYYrCiNhZgCLZvqH9R37IhVIujtpSyjgX0CHypj2ywuY~%3BHfsWWRfC84cOS6mmIaCFb9iGRSbqMmsI4jEGrjOozKKu3EqZgycsvYDYk8~_0paVRxyrhQYPtOZEkgxyz7aDHGvw8CLEeJmwOC1Q0QGBVuOqNo~%3BUUF7IllC3BvnTnKwxpqeu9mnyKpfvSspWa3Js2nXLh0FOqZUVBtQnQOG4lqW3Q9acwGKW~%3BUYKFKuxWN4tQ1wcSPE4mQ09biceJJe48Jm~_WeAxK3FslT30X6Pwd9qpDD9PCIDRgG6zeiuE0UvrEISjOA1wHg~%3BqztxvDL08V0tcEaAKLbO~_soduIV~%3Boi9s5r45o2lc6hQf48VoOqKCiIEX9j7BNybLCVxq0cXUpNJlGHXIyxOSgu6xhwLMmxFiBG2aoljOojDHT9QXjC0QuDQi2NIl3Y2zvKj1KbNvymLfwd0h8dVh2cf7qSxBeOc9ECC~_~%3B3S3Lvy9HhbA0fReMocT246j2QviCEafh~%3B8Mdm~_CoovywHWc5DHXTgH6Y1cAq4yMhymKXQ~%3Brj9Bzb5NNQ~-.bps.a.1191495694321305.1073741830.100003826581655&type=1&pnref=story

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje sesję Rady Gminy w dniu 28 luty 2018 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu porządek

Przekazujemy informację z firmy TAURON dot. planowanych wyłączeń energii elektrycznej na terenie naszej gminy:

 

Ornontowice: Orzeska budynki za nr 63a-63d

Rozpoczęcie: 20.02.2018 godz. 8:30
Zakończenie: 20.02.2018 godz. 13:00

 

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w dniu 14 lutego 2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Granicznej i Nowej w Ornontowicach. Celem zadania jest ochrona hydrosfery, poprawa warunków życia mieszkańców gminy oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miejscowości poprzez budowę 1,8 km kanalizacji sanitarnej.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.

Termin wykonania zadania: do 31.07.2018 r.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. (32) 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Do góry