Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Wpis postawowy

Od czerwca do sierpnia będą obowiązywać nowe limity dla pracujących emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego. Będzie można więcej zarobić bez konsekwencji zmniejszenia czy zawieszenia świadczenia. Kwoty te zmieniają się co trzy miesiące i od 1 czerwca są wyższe od tych w poprzednim kwartale.

W dniach od 1 do 26 czerwca 2020 r. na terenie całej Polski zostaną przeprowadzone badania statystyczne z zakresu rolnictwa:

  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej (formularz R-ZW-B),
  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (formularz R-ZW-S).

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 4 czerwca 2020 r., dostępnego na stronie https://rolnictwo.stat.gov.pl ,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 5 – 26 czerwca 2020 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:

  • samodzielne wypełnienie formularza przez Portal Sprawozdawczy w dniach 1–14 czerwca 2020 r., dostępnego na stronie:
    https://raport.stat.gov.pl/gus.ps/login/login.pa,
  • rozmowę z teleankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 15 – 26 czerwca 2020 r.

Więcej informacji nt. badań ankietowych można uzyskać na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2020/index.htm. (na której można potwierdzić tożsamość teleankietera) oraz dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora, czynny w godzinach 8-15).

Kierując się troską o zdrowie i bezpieczeństwo respondentów oraz pracowników statystyki publicznej, w celu zapobiegania potencjalnej możliwości rozprzestrzenia się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), badania ankietowe są realizowane przez pracowników statystyki publicznej wyłącznie telefonicznie.

Dziś, 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji Wójt Gminy Ornontowice – Marcin Kotyczka, Zastępca Wójta Gminy Ornontowice – Dariusz Spyra oraz Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ornontowice – Ryszard Milanowski złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobie pierwszego w historii samorządnych Ornontowic Przewodniczącego Rady Gminy – Bernarda Cenkalika, który pełnił tę funkcję w kadencji 1991-1994 oraz częściowo w kadencji 1994-1998.

Informujemy, że na Oddziale Neurologicznym Szpitala Centrum Zdrowia w Mikołowie, Mikołów Waryńskiego 2, ujawniono pacjenta zakażonego wirusem SARS-Cov-2, co skutkuje uruchomieniem właściwych procedur sanitarnych. W związku z powyższym oddział neurologiczny pozostaje zamknięty do odwołania. Szpital wstrzymuje od tej chwili wszelkie przyjęcia pacjentów neurologicznych.

AKTUALIZACJA!

Szpital Centrum Zdrowia w Mikołowie, Mikołów Waryńskiego 2, wznawia przyjęcia pacjentów od 00:00 28/05/2020.

Do góry