Jesteś tutaj:

Kategoria: Aktualności

Wpis postawowy

TAURON informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:

Ornontowice: Żabik 10.
Rozpoczęcie: 2018-10-19 11:00
Zakończenie: 2018-10-19 15:00

KONTAKT:

991 – Dla dzwoniących z obszaru działalności Operatora Systemu Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja S.A.; bezpłatnie, całodobowo.

32 303 0 991 – Informacja o wyłączeniach oraz zgłoszenia awarii i wyłączeń dla dzwoniących spoza obszaru działalności TAURON Dystrybucja S.A.; połączenia płatne wg stawek operatora, całodobowo.

https://www.tauron-dystrybucja.pl/wylaczenia

W dniu 9 października 2018 roku Wójt Gminy podpisał umowę w formie aktu notarialnego na podstawie którego Gmina Ornontowice, w drodze darowizny, otrzymała od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju 7 nieruchomości gruntowych zajętych pod drogi publiczne tj. część ul. Bukowej i Żabik, część ul. Kolejowej oraz część ulicy Słonecznej.

W dniu 7 października 2018 roku weszła w życie przyjęta Uchwałą Nr XLVI/386/18 Rady Gminy Ornontowice z dnia 29 sierpnia 2018 roku zmiana Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ornontowice. W/w Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego pod pozycją 5546 w dniu 7 września 2018 roku.

Zmianą objęto między innymi tereny inwestycyjne Gminy oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy na wszystkich terenach o symbolach MN i MNU tj. tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami oraz tekst planu.

19 października o godz. 17:00 mamy przyjemność zaprosić Państwa na musical komediowy POMSTA.
Kultowa śląska komedia muzyczna znakomitego kabareciarza, satyryka Mariana Makuli oraz z muzyką wybitnej i znanej Katarzyny Gaertner.
100 minut śmiechu, wykwintnego humoru i znakomitej zabawy!
Spektakl nagradzany zawsze owacjami na stojąco.
Wstęp jest bezpłatny, jednak obowiązują wejściówki, które można odebrać w biurze ARTerii Centrum Kultury i promocji, ul. Zwycięstwa 26 w Ornontowicach.

Do góry