Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

Zakład Gospodarki Zasobami Gminy zwraca się z prośbą, aby osoby odwiedzające park gminny, nie przebywały bezpośrednio pod konarami drzew, ze względu na aktualne warunki atmosferyczne i silne porywy wiatru.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż w dniu 1 października 2018r. została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą: Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu drogowego przy ul. Leśnej – etap I. Zadanie obejmuje wykonanie 2 progów zwalniających (pierwszy próg w rejonie posesji nr 4 i 7; drugi próg w rejonie posesji nr 28) oraz wprowadzenie oznakowania początków i końca strefy ograniczonej prędkości 30km/h na całej długości ul. Leśnej. W trakcie prowadzenia prac nastąpi czasowe zamknięcie drogi z możliwością dojazdu od ul. Zamkowej bądź od ul. Orzeskiej.

Termin wykonania zadania: do 16.10.2018r.

Szczegółowych informacji na temat realizowanych zadań udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż termin składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” – upływa z dniem 12 października 2018 r.

Wnioski należy pobierać i składać u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019.

Więcej informacji na temat w/w programu można uzyskać:

– z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1796),

– ze strony internetowej Kuratorium Oświaty w Katowicach

http://bip.kuratorium.katowice.pl/index.php/zadania-publiczne-bip/dotacje-celowe-bip/wyprawka-szkolna-bip/rzadowy-program-pomocy-uczniom-w-2018-r-wyprawka-szkolna/

– w sekretariatach i na stronach internetowych szkół mieszczących się na terenie Gminy Ornontowice i w Urzędzie Gminy Ornontowice (I piętro, pok. 207, tel. (32) 33-06-216).

Do pobrania: zarzadzenie_termin_skladania_wnioskow_wyprawka_szkolna

Przypominamy mieszkańcom Gminy Ornontowice, że wnioski o przyznanie stypendium specjalnego, zarówno dla uczniów jak i dla studentów składać należy w siedzibie Urzędu Gminy Ornontowice do dnia 15 października każdego roku za osiągnięcia uzyskane w ukończonym roku szkolnym/akademickim.

Druk wniosku i oświadczenia do pobrania ze strony internetowej: http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/16477173

Do góry