Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

Podczas ostatniego spotkania wójta z mieszkańcami w dniu 7 stycznia została poruszona kwestia ustawiania kamieni i innych przeszkód w pasie dróg gminnych (m.in. Cicha, Kolejowa, Leśna, Polna). Pojawiły się liczne uwagi i sugestie mieszkańców w tym zakresie. W związku z powyższym Wójt Gminy jako Zarządca Dróg Gminnych przypomina, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych:

– art. 5

1. Ruchu na drogach nie wolno tamować lub utrudniać.

2. Każde tamowanie lub utrudnienie spowodowane nie tylko umyślnie, lecz również z braku ostrożności będącego wynikiem lekkomyślności lub niedbalstwa, stanowi naruszenie niniejszej ustawy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 dotyczą również wszelkich czynności wykonywanych obok drogi oraz umieszczania przy drodze przedmiotów, które w jakikolwiek sposób mogą utrudniać ruch na drodze, oślepiać użytkowników drogi lub zasłaniać jej widoczność.

– art. 7

Zabrania się zaśmiecać (zanieczyszczać) drogi, wyrzucać na nie lub pozostawiać na nich przedmioty mogące spowodować uszkodzenie pojazdu lub naruszyć porządek bądź bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W związku z powyższym Zarządca Dróg Gminnych apeluje do mieszkańców, aby rzetelnie stosowali się powyższych zasad poprzez nie ustawianie przeszkód typu kamienie, paliki, linki itp. w pasie dróg gminnych, które pozwolą w znacznym stopniu usprawnić ruch drogowy i zapewnić należyte bezpieczeństwo podczas poruszania się mieszkańców po terenie całej gminy.

Jeżeli masz uzasadnione podejrzenie, że Twój sąsiad spala w domowym piecu odpady lub niedozwolone paliwo, a rozmowy z nim nie przynoszą oczekiwanego efektu

1. zgłoś to osobiście w Wydziale Środowiska, Przedsiębiorczości i Gospodarki Gruntami
(pokój nr 113) lub telefonicznie – tel. 32/ 3306 237 lub 32/ 3306 229

w godzinach pracy Urzędu Gminy

2. zgłoś to na Komisariat Policji w Orzeszu (ul. Matejki 1, 43-180 Orzesze), tel. 32/ 32 48 610

poza godzinami pracy Urzędu Gminy

Szczegółowe informacje – w zakładce: Dla mieszkańców → Ochrona środowiska → Komunikaty

Informujemy, że dziś, tj. 11 lutego 2020 r. (wtorek) w godzinach od 13:00 do 16:00 planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej do Centrum Zdrowia w Mikołowie z przyczyn niezależnych od podmiotu leczniczego. W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo pacjentów, przyjęcia do Izby Przyjęć Centrum Zdrowia w Mikołowie w godzinach 12:00 – 16:00 będą ograniczone. W tych godzinach Szpital będzie zasilany alternatywnym źródłem zasilania wobec czego niemożliwa będzie diagnostyka obrazowa a pozostałe możliwości diagnostyczne zostaną ograniczone do minimum.

Urząd Gminy informuje, że PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ od dnia 18 lutego 2020 r. do odwołania zostaje przeniesiony do pokoju 401 (Urząd Gminy, III piętro).

Do góry