Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

Materiał informacyjny PGNiG

Na terenie gminy Ornontowice, na przełomie września i października 2019 r. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo rozpocznie prace wiertnicze przy otworze badawczym Orzesze-1.

Projekt jest realizowany przez PGNiG we współpracy badawczej z Państwowym Instytutem Geologicznym – Państwowym Instytutem Badawczym.

Celem planowanych prac jest zdobycie informacji geologicznej, a także rozpoznanie potencjału produkcyjnego metanu z pokładów węgla oraz tzw. gazu ziemnego zamkniętego.

Lokalizacja prac PGNiG

Prace zlokalizowane są na gruntach leśnych w odległości ok. 150 m od drogi powiatowej. Powierzchnia placu wiertni wraz z drogą leśną wynosi 1,73 ha. W rejonie prowadzonych prac brak jest chronionych obszarów przyrodniczych czy stref ochrony wód.

Teren prac zlokalizowany jest w południowo-zachodniej części gminy tj. jadąc drogą powiatową – ul. Zamkową w kierunku Dębieńska, w lesie po lewej stronie.

Dojazd do miejsca prac PGNiG został zaplanowany z trasy A1 drogą powiatową przez teren gminy Czerwionka-Leszczyny oraz drogą leśną.

Jak długo potrwają prace prowadzone na zlecenie PGNiG?

Na początku września 2019 r. zakończono, prowadzone w sierpniu prace przygotowawcze na placu wiertni. Wiercenie otworu Orzesze-1 rozpocznie się natomiast na przełomie września i października. Zakładamy, że prace wiertnicze łącznie z planowanymi testami, potrwają ok. pół roku. Planowana głębokość otworu Orzesze-1 to 4500 m. Po ich zakończeniu urządzenie wiertnicze zostanie zdemontowane. Prace wiertnicze na zlecenie PGNiG będzie prowadziła spółka EXALO Drilling SA.

W jaki sposób prowadzone są wiercenia i co oznaczają dla mieszkańców gminy?

Prace wiertnicze mogą powodować pewne tymczasowe niedogodności, takie jak odgłosy urządzeń, wzmożony ruch samochodowy, czy nocne oświetlenie placu wiertniczego. Przepisy i specyfika prowadzonych operacji wymaga prowadzenia prac w systemie całodobowym. Otaczający plac wiertniczy las będzie jednak stanowić naturalną barierę chroniąca przed hałasem.

W jaki sposób jest gwarantowane bezpieczeństwo?

W związku z prowadzonymi pracami mieszkańcy gminy mogą czuć się bezpiecznie – dotyczy to zarówno ich samych, jak i środowiska naturalnego. Polskie przepisy prawa i wszelkie procedury regulujące prace związane z poszukiwaniami i eksploatacją złóż węglowodorów stanowią bardzo rozbudowany system zabezpieczeń w celu ochrony środowiska.

PGNiG przeprasza za ewentualne przejściowe niedogodności związane z prowadzonymi pracami i liczy na wyrozumiałość mieszkańców.

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o obowiązku zapłaty III raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r.

Opłatę wnosi się na rachunek gminy:

Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Knurowie o/Ornontowice

50 8454 1053 2001 0011 0695 0001

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu placówki oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa o Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. 2013, poz. 1737) Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach uprzejmie informuje, że w dniach: 18.09.2019 r. – 27.09.2019 r. na obszarze województwa śląskiego zostanie przeprowadzona akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych i zostanie wykonana poprzez wykładanie szczepionki z samolotów. Szczepionka zatopiona jest w przynęcie w postaci małych brunatnych kostek o zapachu zepsutej ryby. Zapach ten lisy wyczuwają z odległości ok. 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa. Szczepionki zostaną wyłożone nie tylko w lasach, ale i na pozostałych terenach zielonych np. na polach, łąkach, w ogródkach działkowych. Ponadto w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki. Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o nie podnoszenie szczepionek z ziemi. Lisy wyczuwając zapach człowieka nie zjedzą już takiej kostki. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie wolno wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki). Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku kontaktu człowieka z płynną zawartością kapsułki, należy niezwłocznie skontaktować się z najbliższym lekarzem medycyny lub właściwą terytorialnie placówką służby zdrowia. Dodatkowo, należy również bezzwłocznie umyć bieżącą wodą z mydłem ręce oraz inne części ciała, które zetknęły się z płynną szczepionką. Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się dwa razy do roku: wiosną i w jesienią. Środki na tę akcję pochodzą z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą: Modernizacja chodnika dla pieszych na osiedlu przy ul. Akacjowej (dojście do placu zabaw).

Od 16 września br. rozpoczną się prace budowlane oraz związane z tym utrudnienia w poruszaniu się. Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie nowej nawierzchni chodnika na odcinku od narożnika budynków nr 26 i 27 w kierunku placu zabaw.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

 
Uprzejmie informujemy, że IMGW wydał ostrzeżenie meteorologiczne dotyczące wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych na terenie powiatu mikołowskiego.
 
Szczegóły: Ostrzeżenie
 

Do góry