Jesteś tutaj:

Kategoria: Komunikaty

Komunikaty

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Mikołowie informuje właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o obowiązku monitorowania pokrywy śnieżnej, lodowej na dachach, zadaszeniach wspornikowych, tarasach użytkowych, balkonach itp. elementach obiektu, w szczególności na obiektach wielkopowierzchniowych. Obowiązek ten obejmuje także usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdniach przebiegających bezpośrednio przy obiekcie.

Ponadto przekazujemy informację o obowiązku przeprowadzania okresowych sprawdzeń stanu technicznego przewodów kominowych oraz instalacji gazowych.

Więcej informacji w piśmie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w załączeniu poniżej.

 

Pismo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Mikołowie.

 

Mieszkańcy powiatu mikołowskiego po raz kolejny mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawej, zaś po raz pierwszy z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego obejmującego rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji danej osoby.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, pomoc przysługuje każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży stosowne oświadczenie. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: (32) 32 48 261.

Nieodpłatną pomoc prawną można otrzymać na terenie każdej gminy powiatu mikołowskiego, m.in. w lokalach udostępnionych bezpłatnie przez samorządy gminne. Adwokaci udzielają pomocy prawnej w Domu Kultury w Gostyni od 1 do 15 dnia każdego miesiąca oraz w Urzędzie Gminy w Ornontowicach od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca, natomiast radcy prawni w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Orzeszu. Z pomocy prawnej można również skorzystać w Starostwie Powiatowym w Mikołowie, natomiast z poradnictwa obywatelskiego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych.

Od 01.01.2019 r. funkcję organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Ornontowice pełni Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia dla linii autobusowych: K, 505, 655, 636 (dotychczasowym organizatorem był: MZK Tychy i KZK GOP Katowice) oraz w dalszym ciągu Marszałek Województwa Śląskiego dla linii autobusowych (309, 310, 311B).

Aktualne rozkłady jazdy można pobrać ze strony:
  1. https://rj.metropoliaztm.pl/
  2. http://mzkjastrzebie.com/rozklady-jazdy

Do góry