Jesteś tutaj:

Kategoria: Konsultacje

Konsultacje społeczne i z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie konsultacji z mieszkańcami Gminy Ornontowice projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzica z dziećmi w wieku do lat 3:

Ogłoszenie konsultacji (na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) projektu Uchwały Rady Gminy Ornontowice uchylającej uchwałę w sprawie wprowadzenia świadczenia pieniężnego „Dofinansowanie żłobkowe” dla rodzica z dziećmi w wieku do lat 3:

Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ornontowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników transportu zbiorowego:

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Ornontowice w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ornontowice oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków dla operatorów i przewoźników transportu zbiorowego

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Do góry