Jesteś tutaj:

Kategoria: Szkolenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska” ogłosiło kolejne nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wsparcie skierowane jest do osób/podmiotów zamieszkałych bądź prowadzących działalność na obszarze objętym Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia LGD „Ziemia Pszczyńska” na lata 2016-2023. Obszar ten obejmuje gminy: Kobiór, Goczałkowice – Zdrój, Miedźna, Pawłowice, Suszec, Bojszowy, Wyry, Orzesze, Bieruń, Ornontowice oraz Gminę Pszczyna z wyłączeniem miasta Pszczyna.

W ramach ogłoszonych konkursów można się ubiegać o przyznanie dofinansowania na podjęcie lub rozwój działalności gospodarczej, nawiązanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, lub realizację wydarzeń mających na celu aktywizację lub integrację lokalnej społeczności.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.lgdziemiapszczynska.pl/ oraz w Biurze LGD „Ziemia Pszczyńska”: Pszczyna ul. 3 Maja 11, tel.  32 210 02 12, 697 609 603 

Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej:

http://www.lgdziemiapszczynska.pl/0,1125,nabory-wnioskow-w-okresie-14-31-01-2019-r,artykul,wiadomosci.html

http://www.lgdziemiapszczynska.pl/0,1128,nabory-wnioskow-w-okresie-18-31-01-2019-r,artykul,wiadomosci.html

 

W związku z realizację projektu „Bee Friends/Przyjaciele pszczół”, zapraszamy osoby związane ze środowiskiem pszczelarskim do udziału w wyjeździe studyjnym na teren działania LAG Moslavina (Chorwacja).

Szczegóły dot. rekrutacji znajdą Państwo w regulaminie, dostępnym na naszej stronie internetowej: http://www.lgdziemiapszczynska.pl/0,1127,bee-friends-przyjaciele-pszczol-rekrutacja-uczestnikow-wyjazd-na-obszar-lag-moslavina,artykul,wiadomosci.html

Formularze zgłoszeniowe są przyjmowane w siedzibie LGD w terminie do 18 stycznia 2019 r. (liczy się data wpływu do LGD).

W wyjeździe mogą wziąć udział tylko osoby pełnoletnie – mieszkańcy naszego obszaru. Szczegółowe kryteria rekrutacji znajda Państwo w regulaminie.

 

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” zaprasza do udziału w  projekcie „Akademia Ziemi Pszczyńskiej”.

W ramach projektu na terenie 3 miejscowości: Pszczyny, Ornontowic oraz Bojszów odbędą się pilotażowe zajęcia dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

Każdy uczestnik będzie miał możliwość wzięcia udziału w 3 modułach dwugodzinnych zajęć z zakresów:

  • EKOLOGIA – „ODPADY – NASZ WRÓG CZY PRZYJACIEL?”
  • REGIONALIZM I BUDOWANIE TOŻSAMOŚCI – PIERNIKARSTWO
  • NAUKI PRZYRODNICZE – ZAGADNIENIA CHEMICZNO-FIZYCZNE

Rekrutacja prowadzona jest do 17 stycznia br.

Szczegóły dot. terminów zajęć oraz rekrutacji uczestników znajdą Państwo na naszej stronie internetowej:  http://www.lgdziemiapszczynska.pl/0,1129,zapraszamy-dzieci-do-udzialu-w-bezplatnych-zajeciach,artykul,wiadomosci.html

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie ŚODR w Częstochowie oraz Urząd Gminy Ornontowice zapraszają na szkolenie dla producentów rolnych i wszystkich zainteresowanych osób.
Szkolenie odbędzie się 5 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 – sala nr 301.

Tematyka szkolenia:

  1. Program działań zmniejszający zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego.

  1. Zmiany w przepisach zagospodarowania nawozów naturalnych.

  1. Spełnianie przez gospodarstwa praktyk obowiązkowych oraz konsekwencje niewywiązania się z wymogów wzajemnej zgodności.

Wykładowcami będą pracownicy ŚODR w Częstochowie.

 

 

Do góry