Jesteś tutaj:

Kategoria: Szkolenia

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie ŚODR w Częstochowie oraz Urząd Gminy Ornontowice zapraszają na szkolenie dla producentów rolnych i wszystkich zainteresowanych osób.
Szkolenie odbędzie się 5 lutego 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 – sala nr 301.

Tematyka szkolenia:

  1. Program działań zmniejszający zanieczyszczenia wód azotanami pochodzenia rolniczego.

  1. Zmiany w przepisach zagospodarowania nawozów naturalnych.

  1. Spełnianie przez gospodarstwa praktyk obowiązkowych oraz konsekwencje niewywiązania się z wymogów wzajemnej zgodności.

Wykładowcami będą pracownicy ŚODR w Częstochowie.

 

 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie ŚODR w Częstochowie zaprasza na szkolenie dla producentów rolnych i osób z powiatu mikołowskiego.

Tematem szkolenia będzie ubój gospodarczy zwierząt, zasady jego przeprowadzania oraz uzyskanie wymaganych uprawnień. Szkolenie odbędzie się 18 stycznia 2019 r. o godz. 10.00 w ŚODR Mikołów,  ul. Gliwicka 85, sala konferencyjna. Wykładowcą będzie Powiatowy Lekarz Weterynarii – PIW Tychy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Mikołowie informuje, że w dniu 18.12.2018r. o godzinie 12.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Mikołowie odbędzie się spotkanie dla przedsiębiorców, na którym omówione zostaną najważniejsze zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego i podatku od towarów i usług oraz w zakresie kas rejestrujących od 2019r.

 

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie ŚODR w Częstochowie oraz Urząd Gminy Ornontowice zapraszają na szkolenie producentów rolnych i wszystkich zainteresowanych z powiatu mikołowskiego. Szkolenie odbędzie się 1 marca 2018 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Ornontowice ul. Zwycięstwa 26 – sala nr 301.

Tematyka szkolenia:

  1. nowe zasady składania wniosków o przyznanie płatności za pomocą e – wniosku

  1. zmiany w przepisach dotyczących OSN

Wykładowcami będą pracownicy BP ARiMR w Mikołowie.

Do góry