Gospodarka odpadami

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2020 roku będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ornontowice. Stawki zostały ustalone w wysokości 25 zł/osobę za odbiór i zagospodarowanie odpadów, 24 zł/osobę  w przypadku złożenia deklaracji, iż bioodpady będą kompostowane w kompostownikach przydomowych, 24 zł/os w zabudowie wielolokalowej.