Druki do pobrania

Druki do pobrania:

1. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
2. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
3. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
4. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia – oczyszczalnia ścieków
5. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania (w celu budowy domu)
6. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania (w celu przedłożenia u notariusza)
7. Wniosek o wydanie zaświadczenia o rewitalizacji
8. Wniosek o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
9. Wniosek o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
10. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
11. Wniosek o wydanie Postanowienia o sposobie i możliwości podziału
12. Wniosek o nadanie numeru porządkowego dla budynku
13. Oświadczenie rolnika indywidualnego
14. Sprawozdanie podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych