Dotacje celowe do zakupu kotła

Rada Gminy Ornontowice Uchwałą nr V/41/19 z dnia 28 lutego przyjęła regulamin przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji.
Poniżej znajdą Państwo tabelę opisującą tryb udzielania dotacji, treść w/w uchwały oraz niezbędne dokumenty do pobrania.

 

Forma wsparcia DOTACJA
Źródło finansowania Budżet Gminy
Budynki objęte wsparciem Istniejące budynki mieszkalne/lokale, w tym budynki w których prowadzona jest działalność gospodarcza (do 20 m2 powierzchni)
Nabór wniosków od 1 stycznia do 30 kwietnia danego roku,
w 2019 roku – od 27 marca do 30 kwietnia
Kiedy składa się wniosek? Przed zakupem i montażem kotła
Kolejność przyjmowania wniosków Wg daty wpływu kompletnego wniosku do Urzędu, przy czym pierwszeństwo mają wnioski dotyczące wymiany starych kotłów węglowych mających na dzień 1 września
2017 r. powyżej 10 lat od daty ich produkcji lub nie posiadających tabliczki znamionowej
Procedura wniosek → umowa z Gminą → zakup i montaż kotła → zgłoszenie zakończenia zadania → kontrola urządzenia → wypłata dotacji
Wysokość wsparcia Do 50% wartości urządzenia (dla jednego budynku lub lokalu mieszkalnego), jednak nie więcej niż:

  • kocioł opalany paliwem stałym, 5 klasy (węgiel kamienny, biomasa) – 2.500,00 zł,
  • kocioł gazowy kondensacyjny – 3.000,00 zł,
  • kocioł olejowy – 3.000,00 zł,
  • pompa ciepła – 3.500,00 zł,
  • węzeł cieplny – 3.000,00 zł
Co ile przysługuje wsparcie? co 10 lat, licząc od daty podpisania ostatniej umowy o dotację lub dofinansowanie
Inne informacje Realizacja inwestycji do 31 października danego roku. Wypłata dotacji w roku, w którym złożyło się wniosek.
PLIKI DO POBRANIA:
  • Uchwała Rady Gminy Ornontowice nr V/41/19 z dnia 28 lutego 2019 r.
  • Tryb udzielania dotacji
  • Uchwała Nr VI/54/19 w sprawie zmian w uchwale Nr V/41/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji: Uchwala_RG_VI_54_19
  • Uchwała Nr VII/59/19 w sprawie zmian w załączniku do Uchwały Nr V/41/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dotacji celowych z budżetu Gminy Ornontowice na realizację przedsięwzięć służących ograniczeniu niskiej emisji, zmienionej Uchwałą Nr VI/54/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 21 marca 2019 r.: Uchwala_RG_VII_59_19
Dokumenty do pobrania (dla mieszkańców):
Dokumenty do pobrania (dla przedsiębiorców/rolników):