Rozkłady jazdy

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia

  • linia 505
  • linia 655
  • linia 636
  • linia K

Aktualne rozkłady jazdy można pobrać ze strony: https://rj.metropoliaztm.pl/


MZK JASTRZĘBIE ZDRÓJ


Bezpłatna komunikacja gminna

Wójt Gminy Ornontowice informuje, iż zmiany na linii, jeżeli zajdzie taka potrzeba, będą wprowadzane nie częściej niż raz na kwartał tj. najbliższe w grudniu, potem w marcu, w czerwcu 2020 r. itd.

Uwaga! Zgłoszenia należy składać wcześniej tj. zmiana grudzień – zgłoszenie październik 2019 r., zmiana marzec – zgłoszenie styczeń 2020 r., zmiana czerwiec – zgłoszenie kwiecień 2020 r. itd.

Propozycję zmian rozkładu jazdy można złożyć na piśmie w Biurze Obsługi Stron Urzędu Gminy pok nr 111 lub przesłać e-mailem na adres: ug@ornontowice.pl). Zgłoszenie prosimy składać na przygotowanym formularzu, który można pobrać ze strony internetowej www.ornontowice.pl bądź otrzymać w pokoju 113 Urzędu Gminy.

Propozycja zmian do rozkładu jazdy_druk