Aktualności

Urząd Gminy Ornontowice informuje mieszkańców, że zakończono analizę pism, które wpłynęły do tut. Urzędu w związku z proponowaną zmianą rozkładu jazdy linii 636 (dni robocze) w godzinach rannych. Wpłynęło osiem pism, żadne z nich nie zawierało sprzeciwu a jedynie propozycje dodatkowych kursów. Wystosowane zostało pismo do organizatora komunikacji tj. KZK GOP Katowice z akceptacją proponowanych zmian kursów nr 102, 103 i 104.

W ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych, prowadzonych przez ankieterów – pracowników Urzędu Statystycznego w Katowicach przekazujemy w załączeniu plakat o badaniu ankietowym przeprowadzanym w gospodarstwach rolnych o symbolu R-r-zb (Badanie plonów zbóż oraz rzepaku i rzepiku) przeprowadzanym w dniach 10  – 22 sierpnia 2018 r.

 

badania R-r-zb

Do góry