Aktualności

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą: Wymiana nawierzchni chodnika w Ornontowicach przy ul. Zwycięstwa, odcinek od ul. Cichej do ul. Nowej.

Od 23 sierpnia br. rozpoczną się prace budowlane oraz związane z tym utrudnienia w ruchu.

Przedmiotem niniejszego zadania jest wykonanie nowej nawierzchni chodnika oraz wjazdów do posesji z kostki brukowej betonowej o długości 470 m i szerokości 2 m.

Termin wykonania zadania: do 30.09.2019r.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.

W związku z prowadzonymi inwestycjami zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców oraz osób przyjezdnych o wyrozumiałość, cierpliwość oraz o zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się w rejonie objętym pracami budowlanymi.

 

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej wyników konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Ornontowice:

1. w sprawie zmian w załączniku do Uchwały nr XXIX/247/17 Rady Gminy Ornontowice z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie inwestycji podmiotów określonych w art. 403 ust. 4 Ustawy Prawo ochrony środowiska w Gminie Ornontowice , zmienionej Uchwałą nr V/42/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zaprasza dzieci w wieku 2-4 lat wraz z rodzicami/opiekunami/dziadkami na Biblioteczne animacje. Poznajmy się! – to temat spotkania, które odbędzie się 11 września 2019 r., o godz. 10:00 w czytelni biblioteki. Zapisy NIE są wymagane, nie ma również obowiązku uczestnictwa we wszystkich spotkaniach w roku szkolnym 2019/2020. Zajęcia są bezpłatne.

Warunkiem uczestnictwa jest wyrażenie/nie wyrażenie przez rodzica Zgody na publikowanie wizerunku dziecka. Formularz jest dostępny w bibliotece lub TUTAJ.

Narodowe Czytanie to zainicjowana w 2012 roku przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnopolska akcja publicznego czytania największych polskich dzieł literackich. Czytanie zostało nazwane „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny i egalitarny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

Podczas tegorocznej odsłony akcji Para Prezydencka zaproponowała do czytania Nowele polskie:  Dobra pani – Eliza Orzeszkowa; Dym – Maria Konopnicka; Katarynka – Bolesław Prus; Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz; Orka – Władysław Stanisław Reymont; Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski; Sachem – Henryk Sienkiewicz; Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ornontowicach zaprasza na odsłonę akcji 6 września 2019 r., o godz. 11:00 do Świątyni Dumania – tematycznego Parku Archanioła w Ornontowicach. Spotkanie zainauguruje Wójt Gminy Ornontowice Marcin Kotyczka, który odczyta przesłanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Lektury będą czytać uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach. Na koniec spotkania odbędzie się składanie pamiątkowych stempli do przyniesionych egzemplarzy książek. Wstęp wolny!

Informujemy o zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej konsultacji projektów uchwał Rady Gminy Ornontowice:

1. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/40/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Ornontowice;

2. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Do góry