Aktualności

Informujemy, że na Oddziale Neurologicznym Szpitala Centrum Zdrowia w Mikołowie, Mikołów Waryńskiego 2, ujawniono pacjenta zakażonego wirusem SARS-Cov-2, co skutkuje uruchomieniem właściwych procedur sanitarnych. W związku z powyższym oddział neurologiczny pozostaje zamknięty do odwołania. Szpital wstrzymuje od tej chwili wszelkie przyjęcia pacjentów neurologicznych.

AKTUALIZACJA!

Szpital Centrum Zdrowia w Mikołowie, Mikołów Waryńskiego 2, wznawia przyjęcia pacjentów od 00:00 28/05/2020.

27 maja, na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych z 1990 r., obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. O ustanowieniu tego święta zdecydował 29 czerwca 2000 r. Sejm w specjalnej uchwale na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego.

W uchwale Sejm podkreślił znaczenie samorządów dla tworzenia lokalnych więzi i budowy silnego państwa.

Zasada samorządności należy do naczelnych zasad ustrojowych państwa polskiego. Samorządowi terytorialnemu jest poświęcony przede wszystkim rozdział VII Konstytucji RP.

Od 1 stycznia 1999 r. mamy trzy szczeble samorządu terytorialnego: gminy, powiaty i samorządy województw.

W roku bieżącym obchodzimy 30-lecie pierwszych wyborów samorządowych! Gmina Ornontowice będzie obchodziła swój jubileusz 30-lecia samorządności w przyszłym roku, ponieważ Rozporządzenie, które usankcjonowało odrębność administracyjną gminy weszło w życie 2 kwietnia 1991 r.

Informujemy, że w Szpitalu Centrum Zdrowia w Mikołowie, Mikołów Waryńskiego 2, udzielono świadczenia pacjentowi podejrzanemu o zakażanie wirusem SARS-Cov-2 co skutkuje uruchomieniem właściwych procedur sanitarnych, w tym dezynfekcji pomieszczeń.W związku z powyższym Szpital wstrzymuje od tej chwili wszelkie przyjęcia pacjentów.

AKTUALIZACJA‼️

Szpital Centrum Zdrowia w Mikołowie, Mikołów Waryńskiego 2, wznawia przyjęcia pacjentów od 0:00 dnia 26.05.2020.

Centrum Zdrowia w Mikołowie

Do góry