Aktualności

Przypominamy o kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, której celem jest poszerzenie ogólnej wiedzy o potrzebie zastrzegania dokumentów tożsamości przez każdą osobę, która utraciła dokumenty, bez znaczenia, czy stało się to w wyniku zgubienia, czy kradzieży.

Akcja realizowana jest przez Związek Banków Polskich, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów. W Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczestniczą niemal wszystkie polskie banki oraz szereg innych firm i instytucji.

Główne hasła Kampanii:

UTRACIŁEŚ DOKUMENTY? NIE RYZYKUJ! ZASTRZEŻ JE W BANKU!

CHROŃ NAJCENNIEJSZY SKARB – SWOJĄ TOŻSAMOŚĆ!

Szczegóły na stronie: WWW.ZASTRZEGAM.PL oraz WWW.DOKUMENTYZASTRZEŻONE.PL

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż rozpoczęły się prace geodezyjne związane z aktualizacją map przy następujących ulicach: Bankowa, Boczna, Cicha, Chudowska, Jasna, Klasztorna, Kolejowa, Krótka, Kwiatowa, Lipowa, Nowa, Ogrodowa, Okrężna, Polna, Pośrednia, Słoneczna, Solarnia, Spokojna, Zachodnia, Zwycięstwa.

Prace prowadzone są w związku z wykonywanym projektem kanalizacji sanitarnej i deszczowej w centralnej i północnej części gminy. Wobec powyższego prosimy o umożliwienie pracy geodetom oraz udostępnienie swoich działek celem dokonania niezbędnych pomiarów.

Szczegółowych informacji na temat realizowanego zadania udziela Wydział Rozwoju i Inwestycji w godzinach pracy Urzędu lub pod nr tel. 32/ 33-06-224.

W związku z trwająca akcją „Zima” Urząd Gminy Ornontowice zwraca się z uprzejmą prośbą o nieparkowanie samochodów w ciągu dróg, aby umożliwić służbom skuteczne odśnieżanie.

Urząd zwraca się także z prośbą do właścicieli posesji o bieżące usuwanie śniegu nagromadzonego na drzewach rosnących na tych posesjach w pobliżu chodników lub o przycięcie gałęzi drzew.

Do góry