Aktualności

Rodzice, którzy nie mają z kim zostawić dziecka z powodu zamknięcia żłobka lub przedszkola, nadal mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Świadczenie przysługuje teraz do 12 lipca.

Rodzice i opiekunowie korzystają z dodatkowego zasiłku opiekuńczego od połowy marca. Świadczenie to było już kilkakrotnie wydłużane. Najnowsze rozporządzenie Rady Ministrów dało możliwość do korzystania z niego na nowy okres. Tym razem do 12 lipca. Świadczenie przysługuje w związku z zamknięciem placówek oświatowych z powodu zagrożenia koronawirusem. Z zasiłku mogą korzystać również rodzice, którzy mimo otwarcia placówek opiekuńczych nie wysłali do nich dzieci z obawy przed Covid-19. Dodatkowy zasiłek można otrzymać zarówno na opiekę nad zdrowymi dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wniosek o dodatkowy zasiłek opiekuńczy można pobrać ze strony internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownik składa taki dokument do pracodawcy, zleceniobiorca do zleceniodawcy, a osoba prowadząca działalność gospodarczą – bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Beata Kopczyńska
regionalny rzecznik prasowy
województwa śląskiego

Epidemia koronawirusa dotknęła wiele aspektów naszego życia. Nie inaczej było w przypadku bezpłatnej komunikacji gminnej, która ze względu na obostrzenia sanitarne musiała zostać czasowo zawieszona. Obawy mieszkańców o zdrowie, brak możliwości przewozu uczniów w czasie zamknięcia szkół oraz akcja #ZostanWDomu przyczyniły się do spadku zainteresowania tą usługą.

Umowa na bezpłatną komunikację gminną obowiązuję od 1 października 2019 r. na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia. Niestety w związku z epidemią koronawirusa w okresie od 16 marca do 3 maja br. tabor został zawieszony. Jego wznowienie nastąpiło 4 maja (za wyjątkiem kursów nr 3 i 5, gdzie napełnienie było wówczas niewielkie lub zerowe). Po poluzowaniu części obostrzeń związanych z epidemią COVID-19, od 1 czerwca br. usługa bezpłatnej komunikacji gminnej powróciła na wszystkich kursach.

Umowa, którą Urząd Gminy Ornontowice zawarł z przewoźnikiem daje możliwość zmniejszenia rozkładu jazdy o 20% w okresie obowiązywania umowy. Większą część ograniczenia kursów Urząd Gminy wykorzystał podczas okresu całkowitego zawieszenia kursów spowodowanego epidemią COVID-19. Chcąc wywiązać się z zapisów umowy z przewoźnikiem i uniknąć rozwiązania umowy i związanych z tym sankcji prawnych i finansowych Urząd Gminy postanowił przywrócić kursy w pełnym rozkładzie.

W dniu 22 czerwca przeprowadzono badanie napełnień taboru. Następnie 26 czerwca odbyło się spotkanie z przewoźnikiem, w trakcie którego skrupulatnie przeanalizowano rozkład jazdy i omówiono warunki umowy. Dzięki wspólnym ustaleniom z przewoźnikiem zdecydowano, że począwszy od 6 lipca bezpłatna komunikacja będzie ograniczona. Bus będzie realizował pięć kursów dziennie w dni robocze oraz trzy kursy w niedzielę i święta. Ponadto uruchomione zostaną dwa przystanki przy ul. Nowej, jeden przy bocznej bramie boiska GKS „Gwarek”, drugi w rejonie ul. Granicznej.

Nowy rozkład jazdy bezpłatnej komunikacji gminnej dostępny będzie TUTAJ.

Rozpoczęły się wakacje. Dzieci mieszkające w gospodarstwach rolnych, codziennie będą miały kontakt z pracującymi maszynami, środkami ochrony roślin, ze zwierzętami. KRUS przypomina i apeluje o zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz szeroko zakrojonych działaniach prewencyjnych na naszym terenie. KRUS ma także kilka atrakcyjnych propozycji na spędzenie wolnego czasu w okresie wakacyjnym.
Szczegóły w załączeniu.

W związku z zaplanowaną na 12 lipca br. drugą turą wyborów prezydenckich Urząd Gminy Ornontowice informuje, że materiały wyborcze w postaci banerów i plakatów w przestrzeni publicznej Gminy Ornontowice mogą być umieszczane tylko w miejscach stricte do tego przeznaczonych. Gmina Ornontowice dysponuje w tym celu m.in. tablicami informacyjnymi obok boiska GKS „Gwarek” Ornontowice.

Jednocześnie przypominamy, że zabronione jest umieszczanie ww. materiałów w miejscach niedozwolonych, zwłaszcza tam, gdzie mogą one ograniczać widoczność pieszych i kierowców i co za tym idzie powodować realne zagrożenie w ruchu drogowym.

Jeżeli przed drugą turą wyborów prezydenckich jakiekolwiek materiały wyborcze zostaną umiejscowione w miejscach, gdzie jest to zabronione, Urząd Gminy Ornontowice będzie zgłaszał sprawę właściwym organom (Powiatowemu Zarządowi Dróg w Mikołowie z siedzibą w Łaziskach Górnych lub/i Policji) w celu usunięcia materiałów i wyciągnięcia konsekwencji wobec osób i komitetów za nie odpowiedzialnych.

Już teraz zwracamy się także z prośbą do wszystkich odpowiedzialnych osób z poszczególnych komitetów o wysprzątanie po wyborach plakatów i banerów bez zbędnej zwłoki.

Do góry