Jednostki organizacyjne

Poniżej znajduje się wykaz podmiotów gminnych zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej. Po udostępnieniu przez nie podmiotowych stron BIP w wykazie pojawią się linki do tych witryn.

Nazwa podmiotu Adres BIP
ARTeria-Centrum Kultury i Promocji www.bip.arteria.ornontowice.pl
Gimnazjum im.Noblistów Polskich w Ornontowicach www.ornontowice.edu.pl/bip-gim
Gminna Biblioteka Publiczna www.bip.gbp.ornontowice.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej www.gops.ornontowice.pl
Gminny Ośrodek Zdrowia www.bip.goz.ornontowice.pl
Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza i Terapeutyczna www.spwit.ornontowice.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej www.zgkiw.ornontowice.pl
Zakład Gospodarki Zasobami Gminy www.zgzg.ornontowice.pl
Zakład Usługowo-Pomocniczy dla Jednostek Oświatowych www.zup-ornontowice.pl/bip/
Zespół Szkolno-Przedszkolny www.spmiarka.edu.pl/smodbip