Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy - Tadeusz Zientek
Przewodniczący Rady Gminy – Tadeusz Zientek

1 lutego 1977 roku do nowo powstałej Gminy Gierałtowice wcielone zostały Ornontowice. W ten sposób Gmina Ornontowice przestała istnieć. Zmiany społeczno-polityczne w roku 1990 a wiec narodziny samorządów terytorialnych spowodowały, że mieszkańcy Ornontowic zaczęli czynić starania o odzyskanie samodzielności. W 1990 roku powstał Ornontowicki Komitet Obywatelski i Koło Związku Górnośląskiego. Postanowiły one, przy pomocy radnych z Ornontowic, którzy w liczbie 6 weszli w skład Rady Gminy Gierałtowice doprowadzić do tego, aby przywrócono Ornontowicom prawa gminy. Starania te zostały uwieńczone podpisaniem 22 grudnia 1990 roku stosownego rozporządzenia przez Radę Ministrów, które weszło w życie 2 kwietnia 1991 roku. Od tej chwili Ornontowice odzyskały samodzielność i odrębność.

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice kadencji 2014-2018 – Tadeusz Zientek.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ornontowice kadencji 2014-2018 – Ryszard Milanowski.

Biuro Rady Gminy:

Urząd Gminy Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a

II p., nr 319
tel. (32) 33-06-221

e-mail: rg@ornontowice.pl

DYŻUR PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY

Każda środa, w godz. 16:00-17:00 – II piętro, pok. nr 316.

W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Gminy, dyżur będzie pełniony przez Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

Uwaga! W lipcu i sierpniu Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady nie pełnią dyżuru.