Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice kadencji 2018-2023 – HENRYK NIEUŻYŁA.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ornontowice kadencji 2018-2023 – RYSZARD MILANOWSKI.


Biuro Rady Gminy:

Urząd Gminy Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a

II p., nr 319
tel. (32) 33-06-221

e-mail: rg@ornontowice.pl


SKŁAD RADY GMINY ORNONTOWICE – KADENCJA 2018-2023

 1. BLACHA Marian
 2. HAWEŁKA Grzegorz
 3. KACZOR Eugeniusz
 4. KRZEMIŃSKA Aleksandra
 5. KUBICKI Wojciech
 6. MACHULIK Łukasz
 7. MACHULIK Zbigniew
 8. MILANOWSKI Ryszard
 9. NIEUŻYŁA Henryk
 10. PAŁKA Grzegorz
 11. SPYRA Sebastian
 12. SZWECHOWICZ Patryk
 13. WALCZAK Katarzyna
 14. ZIENTEK Tadeusz
 15. WIDENKA Adam (wybrany został w drodze wyborów uzupełniających do Rady Gminy Ornontowice w okręgu wyborczym nr 11, które przeprowadzone zostały 20 stycznia 2019 r. w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Marcina Kotyczki).

Składy Osobowe Komisji Stałych Rady Gminy Ornontowice KADENCJA 2018-2023

Komisja Rewizyjna

 1. Walczak Katarzyna – Przewodnicząca Komisji
 2. Machulik Zbigniew – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Machulik Łukasz
 4. Pałka Grzegorz

Komisja Budżetu i Inwestycji

 1. Kaczor Eugeniusz – Przewodniczący Komisji
 2. Blacha Marian – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Nieużyła Henryk
 4. Szwechowicz Patryk
 5. Zientek Tadeusz

Komisja Spraw Społecznych

 1. Spyra Sebastian – Przewodniczący Komisji
 2. Krzemińska Aleksandra – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Hawełka Grzegorz
 4. Kubicki Wojciech
 5. Milanowski Ryszard
 6. Widenka Adam

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Machulik Zbigniew – Przewodniczący Komisji
 2. Spyra Sebastian – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Machulik Łukasz
 4. Szwechowicz Patryk
Składy Osobowe Komisji Doraźnych KADENCJA 2018-2023

Komisja Mieszkaniowa

 1. Szwechowicz Patryk – Przewodniczący Komisji
 2. Krzemińska Aleksandra – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Milanowski Ryszard

Plany Pracy Rady Gminy Ornontowice:

Plan pracy Rady Gminy na 2019 rok (Uchwała Nr IV/22/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 stycznia 2019 r.): IV_22_19_plany pracy RG

Plany pracy Komisji Stałych Rady Gminy na 2019 rok (Uchwała Nr IV/23/19 Rady Gminy Ornontowice z dnia 24 stycznia 2019 r.): IV_23_19_plany pracy Komisje


Podział na okręgi

Rada Gminy Ornontowice – podział na okręgi


Dyżury radnych

Informujemy, że oprócz stałego dyżuru Przewodniczącego Rady Gminy, który odbywa się w każdą środę w godzinach 16.00-17.00 w biurze nr 316 Urzędu Gminy Ornontowice, swoje dyżury odbywają również poszczególni radni.

Radny Termin Miejsce
Sebastian Spyra 5 lutego, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro
Aleksandra Krzemińska 19 lutego, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro
Adam Widenka 4 marca, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro
Patryk Szwechowicz 18 marca, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro
Katarzyna Walczak 1 kwietnia, godz, 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro
Grzegorz Hawełka 15 kwietnia, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro
Marian Blacha 29 kwietnia, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro
Zbigniew Machulik 13 maja, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro
Sebastian Spyra 27 maja, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro
Aleksandra Krzemińska 10 czerwca, godz. 16.00-17.00 Biuro Przewodniczącego Rady Gminy, pok. nr 316, II piętro

Dyżur radnych z Klubu „Dla Ornontowic” odbywa się raz w miesiącu, w każdy drugi wtorek miesiąca, godz. 16.00-17.00 w Izbie Regionalnej w ARTerii CKiP.

Dodatkowe informacje: Biuro Rady Gminy, tel. 32 3306221.

Informacje dot. Rady Gminy Ornontowice: http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/19680535