Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice kadencji 2018-2023 – HENRYK NIEUŻYŁA.


Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ornontowice kadencji 2018-2023 – RYSZARD MILANOWSKI.


Biuro Rady Gminy:

Urząd Gminy Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a

II p., nr 319
tel. (32) 33-06-221

e-mail: rg@ornontowice.pl


SKŁAD RADY GMINY ORNONTOWICE – KADENCJA 2018-2023

 1. BLACHA Marian
 2. HAWEŁKA Grzegorz
 3. KACZOR Eugeniusz
 4. KRZEMIŃSKA Aleksandra
 5. KUBICKI Wojciech
 6. MACHULIK Łukasz
 7. MACHULIK Zbigniew
 8. MILANOWSKI Ryszard
 9. NIEUŻYŁA Henryk
 10. PAŁKA Grzegorz
 11. SPYRA Sebastian
 12. SZWECHOWICZ Patryk
 13. WALCZAK Katarzyna
 14. ZIENTEK Tadeusz

W związku z wygaśnięciem mandatu radnego Marcina Kotyczki, w dniu 20 stycznia 2019 r. przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Ornontowice w jednomandatowym okręgu wyborczym nr 11.


Składy Osobowe Komisji Stałych Rady Gminy Ornontowice KADENCJA 2018-2023

Komisja Rewizyjna

 1. Walczak Katarzyna – Przewodnicząca Komisji
 2. Machulik Zbigniew – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Machulik Łukasz
 4. Pałka Grzegorz

Komisja Budżetu i Inwestycji

 1. Kaczor Eugeniusz – Przewodniczący Komisji
 2. Blacha Marian – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Nieużyła Henryk
 4. Szwechowicz Patryk
 5. Zientek Tadeusz

Komisja Spraw Społecznych

 1. Spyra Sebastian – Przewodniczący Komisji
 2. Krzemińska Aleksandra – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Hawełka Grzegorz
 4. Kubicki Wojciech
 5. Milanowski Ryszard

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 1. Machulik Zbigniew – Przewodniczący Komisji
 2. Spyra Sebastian – Wiceprzewodniczący Komisji
 3. Machulik Łukasz
 4. Szwechowicz Patryk

Składy Osobowe Komisji Doraźnych KADENCJA 2018-2023

Komisja Mieszkaniowa

 1. Szwechowicz Patryk – Przewodniczący Komisji
 2. Krzemińska Aleksandra – Wiceprzewodnicząca Komisji
 3. Milanowski Ryszard

Informacje dot. Rady Gminy Ornontowice: http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/19680535