Informacja dot. taryf

Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej informuje, że obecnie obowiązujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków zostają przedłużone na kolejne trzy miesiące, tj. do 31.05.2017 r.
W związku z tym coroczne odczyty wodomierzy przeprowadzone zostaną pod koniec maja 2017 r., a nie jak dotychczas w lutym. Prosimy zatem, aby opłat za wodę i ścieki za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2017 r. dokonywać w tej samej formie jak dotychczas (kwota i termin płatności jak na bieżących blankietach opłat).