TECHNIKUM w ZSP Ornontowice – SREBRNĄ SZKOŁĄ w rankingu szkół ponadgimnazjalnych

Niezmiernie miło nam poinformować, że Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach otrzymało odznakę SREBRNA SZKOŁA w XIX Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektywy 2017. Wśród 300 najlepszych techników (spośród analizowanych 1787 szkół) ornontowickie Technikum zostało sklasyfikowane na 149 miejscu w Polsce i 24 w województwie śląskim.

Jesteśmy jedyną szkołą w powiecie mikołowskim, która znalazła się w rankingu najlepszych szkół w Polsce.

Gimnazjalisto! Nasze miejsce w rankingu udowadnia, że warto wybrać Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach jako swoją szkołę na dalszym etapie edukacji. Wysoka zdawalność matur i egzaminów zawodowych (wyniki przewyższające średnią krajową) gwarantuje Ci zdobycie dobrego zawodu i matury. Oferujemy wiele ciekawych zawodów (m.in. nowy zawód technik automatyk), a od nowego roku szkolnego również liceum ogólnokształcące z klasą taneczną i teatralną.

Jak tworzony jest ranking?

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów.
Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2016 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Damian Łyko – kierownik szkolenia praktycznego