Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Nr 0050.0263.2017 Wójta Gminy Ornontowice z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy Ornontowice w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 roku.

Zarządzenie nr 0050.0263.2017