Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje sesję Rady Gminy w dniu 22 lutego 2017 r.o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu: porządek