XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Ogłoszona została XV edycja Ogólnokrajowego Konkursu “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” , którego celem jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Wszystkie informacje dostępne są na stronie: http://www.krus.gov.pl/zadania-krus/prewencja/xv-ogolnokrajowy-konkurs-bezpieczne-gospodarstwo-rolne/

Zachęcamy również do zapoznania się z dołączonymi poniżej informacjami: