Szkolenie dla producentów rolnych

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mikołowie ŚODR w Częstochowie wspólnie z Urzędem Gminy Ornontowice zapraszają na szkolenie dla producentów rolnych.

Szkolenie odbędzie się 7 marca 2017 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Ornontowice – sala konferencyjna Rady Gminy, nr 301.

Tematyka szkolenia:

  1. Wysokie plony zbóż – jak to zrobić ?

  1. Nowe zasady wypełniania wniosków obszarowych w 2017 r.

  1. Aktualizacja zasad w IRZ wprowadzone w 2017 r. – obowiązki hodowców.

Wykładowcami będą pracownicy Powiatowego Biura AR i MR w Mikołowie i Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Mikołowie.