II rata podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

Wójt Gminy Ornontowice przypomina o II racie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, której termin płatności upływa 15 maja 2017 r.