Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród klientów Urzędu Gminy Ornontowice w marcu br.

WYNIKI ankiety przeprowadzonej wśród klientów Urzędu Gminy Ornontowice w okresie 01 – 31 marzec 2017 r. – Wyniki klient zewnętrzny 2017