Eksperyment zakończony!

Eksperyment z budową i uruchomieniem elektrycznego ogrodzenia jako zapory dla migracji dzików powiódł się połowicznie. Zapora z ogrodzenia elektrycznego w dolinie Potoku Leśnego skutecznie zatrzymała stado dzików, które mimo prób przejścia nie dokonało zniszczenia i przejścia przez zaporę. Niestety dziki, jako zwierzęta inteligentne, po zablokowaniu jednej drogi przejścia znalazły sobie inną, bliżej zabudowań i nie wróciły do lasu tylko żerowały dalej na polach w Ornontowicach. Ogrodzenie elektryczne tzw. pastuch elektryczny spełnił swoją rolę jako urządzenie zagradzające drogę dzikom, podobnie jak inne trwałe przeszkody np. ogrodzenia z siatki stalowej.

W dniu dzisiejszym tj. 14 lipca 2017r. ogrodzenie elektryczne w rejonie Potoku Leśnego zostanie zdemontowane, ponieważ punktowo spełniło ono swoją rolę, jednak w odniesieniu do większego obszaru nie przyniosło oczekiwanych rezultatów.

Całej miejscowości nie da się ogrodzić. Wszelkie metody stosowane przez Gminę Ornontowice (płoszenie, odstraszacze zapachowe, dokarmianie dzików w lesie, zwiększony odstrzał przez koła łowieckie, ogrodzenia elektryczne) przyniosły jedynie chwilowe i punktowe korzyści związane z odstraszaniem dzików, a nie spowodowały całkowitego rozwiązania problemu.

Wystąpiliśmy również do Starosty z wnioskiem o wyrażenie zgody na odstrzał redukcyjny dzików w obszarze zabudowanym, co również może okazać się jednak działaniem mało skutecznym (zbyt mały obszar, bez właściwych skutków dla całych Ornontowic).