Dziyń Ślōnskiyj Fany

Ornontowice, tak jak pozostałe gminy powiatu mikołowskiego, przyłączyły się do obchodów Dnia Ślōnskiyj Fany. W weekend 14-16 lipca na ulicach w całym powiecie mikołowskim pojawią się górnośląskie flagi.

Święto Śląskiej Flagi to inicjatywa regionalistów z Ruchu Autonomii Śląska. Promuje barwy regionalne, a także upamiętnia rocznicę uchwalenia Statutu Organicznego Województwa Śląskiego. Ustawa przyjęta 15 lipca 1920 roku przez Sejm Rzeczpospolitej przyznawała polskiej części Śląska szeroką samorządność – autonomię. Dzięki niezależności finansowej (podatki z obszaru województwa trafiały do wpierw do Skarbu Śląskiego) Górny Śląsk przeżywał w okresie międzywojennym okres dynamicznego rozwoju i prosperity.

Tradycja zobowiązuje

Żółto-niebieskie barwy regionu nawiązują do tradycji heraldycznej Piastów górnośląskich. Złoty orzeł na niebieskiej tarczy pojawił się po raz pierwszy w 1222 roku na pieczęci księcia Kazimierza I opolskiego. W przeciwieństwie do orła dolnośląskiego inspirowanego wzorami niemieckimi godło władcy Górnego Śląska nawiązywało do herbów francuskich i włoskich. Symbolika ta została utrwalona przez Władysława Opolczyka, który w XIV wieku zarządzał m. in. Rusią Halicką (dzisiejsza Zachodnia Ukraina). Stąd na ukraińskiej fladze barwy naszego regionu, choć w odwróconej kolejności.

Barwy regionalne dzisiaj

Symbolika górnośląska przetrwała do czasów współczesnych. Złoty orzeł na błękitnym polu ustanowiony został herbem autonomicznego województwa śląskiego równo 90 lat temu. Obecny był on także w herbie dawnego województwa katowickiego, a dziś odwołują się do niego oba górnośląskie województwa: opolskie i śląskie. Barwy regionalne odnajdziemy w emblematach wielu górnośląskich miast i gmin. Nawiązują do nich nawet tworzone dziś znaki i logotypy promocyjne.

– Barwy regionalne to istotny element naszej tożsamości. Kolory żółty i niebieski odnajdziemy w herbach wszystkich gmin w powiecie mikołowskim, jak i samego powiatu. Cieszy fakt, że bliskie są one również naszym burmistrzom i wójtom. Górnośląskie flagi pojawią się w całym powiecie mikołowskim od 14 do 16 lipca – mówi Marek Gołosz, przewodniczący tutejszego koła Ruchu Autonomii Śląska i pomysłodawca akcji.

Żółto-niebieski korowód

Regionalna symbolika nie jest wcale powszechnie znana, dlatego Ruch Autonomii Śląska od lat stara się ją dowartościowywać w przestrzeni publicznej. Na corocznym Marszu Autonomii jego uczestnicy niosą 100 metrową flagę Górnego Śląska. Podobnie będzie w tym roku 15 lipca. Marsz Autonomii wyruszy katowickiego placu Wolności w samo południe. To doskonała okazja, by zamanifestować swoje przywiązanie do górnośląskiej, żółto-niebieskiej krainy.