DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH – Rządowy program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”

Urząd Gminy Ornontowice informuje, iż termin składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego program pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna” – upływa z dniem 7 września 2017 r.

Wnioski należy pobierać i składać u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.

Więcej informacji na temat w/w programu można uzyskać z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1457), jak również w sekretariatach i na stronach internetowych szkół mieszczących się na terenie Gminy Ornontowice oraz w Urzędzie Gminy Ornontowice i na stronie internetowej Gminy Ornontowice (I piętro, pok. 207, tel. 32/ 33-06-216).

zarządzenie Wójta Gminy Ornontowice dot. terminu w spr.wyprawki szkolnej 2017r