INFORMACJA DLA OSÓB POSZKODOWANYCH W WYNIKU POŻARU PRZY UL. GRABOWEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach informuje, iż osoby poszkodowane w wyniku pożaru przy ul. Grabowej, mogą skorzystać z wsparcia tut. Ośrodka.

Pomoc osobom poszkodowanym zostanie udzielona po indywidualnym rozeznaniu sytuacji, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornontowicach mieści się przy ul. Żabik 9 lok. 6, tel. 794 403 158.