Informacja o projekcie „50 LAT DOŚWIADCZENIA”

Na prośbę Rudzkiej Agencji Rozwoju “Inwestor” Sp. z o. o. z Rudy Śląskiej zamieszczamy poniżej informację o projekcie “50 lat doświadczenia”.

Rudzka Agencja Rozwoju „INWESTOR” Sp. z o. o. serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pt. „50 lat doświadczenia” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 50 roku życia, którzy zamieszkują województwo śląskie i chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w postaci:

  • Bezzwrotnej jednorazowej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 21.413,25 PLN,
  • Comiesięcznego wsparcia finansowego w wysokości 1.500,00 PLN przez okres 6 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 12 miesięcy), pozwalającego pokryć bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności (np. opłaty ZUS, czynsz, paliwo itp.)
  • Wysokiej jakości szkoleń oraz doradztwa z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem (32) 248 77 86 wew. 23 lub 22, e-mailowy: 50@rarinwestor.pl lub osobisty w biurze projektu przy ul. Wolności 6 w Rudzie Śląskiej.

Nabór dokumentów zgłoszeniowych trwać będzie do 29.09. 2017 r.

Wszelkie informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej www.rarinwestor.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie!

Informacja

Pismo z prośbą o zaangażowanie w promocję projektu 50 lat doświadczenia