Opłata targowa

W związku ze zbliżającym się odpustem parafialnym przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXV/206/16 Rady Gminy Ornontowice z dnia 27 października 2016 r. w sprawie wysokości stawki opłaty targowej na terenie Gminy Ornontowice od 1 stycznia 2017 r. nastąpiła zmiana stawek.

Stawka dzienna opłaty targowej od długości każdego stanowiska, z którego prowadzona jest sprzedaż wynosi:
1) do 2 m włącznie – 20,00 zł,
2) powyżej 2 m do 5 m włącznie – 40,00 zł,
3) powyżej 5 m – 60,00 zł.

XXV_206_16_opłata targowa