Młodzieżowy Sejmik Województwa Śląskiego

Samorząd Województwa Śląskiego uchwałą nr V/37/11/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 kwietnia 2017 roku wystąpił z inicjatywą powołania Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Powołanie Sejmiku jest szansą dla młodych ludzi do zaangażowania się w sprawy młodzieży w naszym regionie, możliwością wyrażania opinii, zgłaszania postulatów oraz podejmowania działań na rzecz swojego środowiska.

W związku z powyższym do 30 września br., można zgłaszać kandydatów do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

Kandydatem na radnego Młodzieżowego Sejmiku może być osoba, która spełnia następujące warunki:

  • mieszka w województwie śląskim,

  • ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 24 roku życia,

  • posiada status ucznia lub studenta.

Młodzieżowy Sejmik składał się będzie z 62 radnych wybieranych na podstawie zgłoszeń złożonych przez:

  • rady młodzieżowe – 45 radnych,

  • samorządy studenckie – 10 radnych,

  • osoby indywidualne – 7 radnych.

Szczegółowo całą procedurę wyborczą określa Regulamin Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego dostępny na stronie http://mlodzi.slaskie.pl/content/regulamin-mlodziezowego-sejmiku-wojewodztwa-slaskiego.

Ponadto w nawiązaniu do powyższej informacji Wojewoda Śląski pismem z dnia 18 września 2017 roku zaprasza młodych ludzi z terenu województwa śląskiego na warsztaty młodzieżowe „Czy młodzi chcą samorządzić”, które rozpoczną się 12 października 2017 r. w Muzeum Śląskim w Katowicach o godzinie 9:30.

Tego samego dnia – bezpośrednio po warsztatach – odbędą się losowania wcześniej zgłoszonych kandydatów na radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego.

W warsztatach może wziąć udział każdy uczeń lub student z województwa śląskiego, a w szczególności kandydaci do Młodzieżowego Sejmiku. Warunkiem udziału jest przesłanie zeskanowanego, wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres email: mlodzi@slaskie.pl do dnia 2.10.2017r. oraz dostarczenie oryginału zgłoszenia w dniu warsztatów. Formularz zgłoszeniowy na warsztaty dostępny jest na stronie: http://mlodzi.slaskie.pl/content/czy-mlodzi-ludzie-chca-samorzadzic. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Uczestnicy warsztatów, po ich zakończeniu, będą mieli możliwość nieodpłatnego zwiedzania Muzeum Śląskiego do godziny 20:00.

Kolejnym etapem działań w ramach projektu będzie wyjazdowe, dwudniowe szkolenie – „Akademia Młodych Liderów” dla nowo wybranych radnych Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego, które odbędzie się 13-14 października 2017 roku w Koszęcinie. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przedstawiony młodzieżowym radnym w dniu ogłoszenia wyników wyborów.

Zwieńczeniem wcześniejszych wydarzeń będzie inauguracyjna, uroczysta sesja Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego w Sali Sejmu Śląskiego, zaplanowana na 17 października 2017 r. na godz. 13:00. O godzinie 17:00 odbędzie się w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach przy ul. Rynek 10 koncert Miuosha, który będzie dopełnieniem uroczystości inauguracyjnych. Dla każdego uczestnika warsztatów organizatorzy przygotowali bezpłatny bilet na koncert.

http://mlodzi.europ.pl/content/uchwala-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-mlodziezowego-sejmiku-wojewodztwa-slaskiego

Załącznik 1 do regulaminu Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego