Stypendium specjalne

Urząd Gminy Ornontowice informuje, że Rada Gminy Ornontowice w dniu 23 sierpnia 2017r. podjęła Uchwałę Nr XXXIV/285/17 w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Ornontowice”, jak również Uchwałę Nr XXXIV/286/17 w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice.

W obecnym regulaminie stypendium specjalne można uzyskać wyłącznie:

– za uzyskanie wysokich ocen,

– za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

– za uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

Wnioski o przyznanie stypendium specjalnego, zarówno dla uczniów jak i dla studentów składać należy w siedzibie tut. Urzędu do dnia 15 października każdego roku za osiągnięcia uzyskane w ukończonym roku szkolnym/akademickim.

Poniżej zamieszczamy skany i druki dokumentów:

1). Uchwała Nr XXXIV/285/17 Rady Gminy Ornontowice w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Ornontowice”

2). Uchwała Nr XXXIV/286/17 Rady Gminy Ornontowice w sprawie regulaminu zawierającego zasady przyznawania i wypłacania stypendium specjalnego dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice

3). druk wniosku o przyznanie stypendium specjalnego -PDF

4). druk wniosku o przyznanie stypendium specjalnego – odt (do edycji)

5). druk oświadczenia o zamieszkiwaniu – PDF

6). druk oświadczenia o zamieszkiwaniu – odt (do edycji)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

XXXIV_285_17_lokalny program

XXXIV_286_17_regulamin_stypendia

WNIOSEK o przyznanie stypendium specjalnego

WNIOSEK o przyznanie stypendium specjalnego

załącznik_oświadczenie_
załącznik_oświadczenie_