REKOMPENSATY Z TYTUŁU UTRATY PRAWA DO BEZPŁATNEGO WĘGLA

Czym jest prawo do bezpłatnego węgla?

Prawo do bezpłatnego węgla to element wynagrodzenia górników i świadczenie dla emerytów i rencistów. Było ono rodzajem zobowiązania Państwa Polskiego wobec pracowników kopalń, jednym z warunków umowy o pracę.

Jakie są główne założenia ustawy o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla?

Ustawy zakłada jednorazową wypłatę rekompensaty za utracone prawo do świadczenia w wysokości 10 tysięcy złotych netto. Wypłata świadczenia zaplanowana jest do końca 2017 roku.

Kto może ubiegać się o rekompensatę?

O rekompensatę mogą ubiegać się: emeryci i renciści, którzy mieli ustalone prawo do deputatu (w naturze albo ekwiwalentu pieniężnego), a którym świadczenie zawiesiły spółki węglowe. Uprawnione będą też wdowy, wdowcy oraz sieroty, otrzymujące renty po górnikach. Rekompensaty nie otrzymają osoby, które pobierają świadczenie z ZUS.

Jak otrzymać rekompensatę?

Aby otrzymać rekompensatę, uprawniona osoba będzie musiała wypełnić wniosek. Wnioski można składać w centralach spółek i kopalniach objętych ustawą. Na naszej stronie mogą Państwo zapoznać się z instrukcją do wypełnienia wniosku, a także dowiedzieć się, gdzie złożyć wniosek.

 

Pełne listy punktów informacyjnych, formularze wniosków oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach:

Infolinie – czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 14:00, pod którymi mogą Państwo uzyskać niezbędne informacje:

  • Polska Grupa Górnicza:                (32) 757 27 27
  • Jastrzębska Spółka Węglowa:       (32) 756 21 13
  • Spółka Restrukturyzacji Kopalń:    (32) 757 32 60
  • LW Bogdanka                             (81) 462 53 00
  • Tauron Wydobycie                      (32) 618 50 00 lub (32) 627 00 00

Wniosek – wersja edytowalna

Wniosek – wersja pdf

Instrukcja – informacja o miejscach, gdzie można złożyć wniosek oraz jak go wypełnić

Plakat

SZCZEGÓŁY: http://www.me.gov.pl/Gornictwo/Rekompensaty+z+tytulu+utraty+prawa+do+bezplatnego+wegla