Uwaga! Nowa organizacja ruchu drogowego

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że z dniem dzisiejszym (25.10.2017 r.) wprowadzona zostaje nowa organizacja ruchu:

1. na skrzyżowaniu ul. Grabowej z ul. Akacjową (dot. pierwszeństwa przejazdu: ul. Grabowa);

2. na skrzyżowaniu – ul. Kolejowa obok posesji nr 64 (dot. pierwszeństwa przejazdu: ul. Kolejowa na ciągu Pośrednia-Polna);

3. na ul. Nowej (pierwszeństwo przejazdu dot. zastosowanych mijanek).

Zmiany wprowadzone na ww. skrzyżowaniach są zgodne z zaleceniem zarządu dróg, zgodnie z którym pierwszeństwo pod kątem winno być wprowadzone tylko w przypadku znacznie zwiększonego ruchu w kierunku innym niż na wprost.

Wprowadzono zatem pierwszeństwo ruchu na głównym ciągu drogowym.

Zmiany organizacji ruchu zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, uzgodnione z Powiatowym Zarządem Dróg, Zarządcą Ruchu na drogach gminnych oraz Wydziałem Ruchu Policji.

Mamy nadzieję, że wprowadzona zmiana zwiększy bezpieczeństwo na przedmiotowych skrzyżowaniach.

SKRZYŻOWANIE UL. KOLEJOWA

SKRZYŻOWANIE UL. AKACJOWA – UL. GRABOWA