Sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Ornontowice zwołuje sesję Rady Gminy w dniu 25 października 2017 r. o godz. 16:00 w Sali Konferencyjnej Rady Gminy Ornontowice.

Porządek obrad w załączeniu porządek