Informacja dot. dzików

W związku z prowadzonymi działaniami, których celem jest redukcja ilości dzików na terenie gminy, Urząd Gminy Ornontowice zwraca się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców o bieżące przekazywanie informacji o miejscach pojawiania się dzików.
Prosimy o kontakt z pracownikiem odpowiedzialnym za zarządzanie kryzysowe, p. Bogdanem Cieślikiem, pod nr tel.: (32) 33 06 267.

Osoba odpowiedzialna za ww. informację: Bogdan Cieślik