Informacja

Ze względu na znaczną pokrywę śniegu, prosimy osoby odwiedzające park gminny o zachowanie szczególnej ostrożności (pod mokrym śniegiem mogą znajdować się połamane gałęzie, inne elementy, itp.)