Bezpłatne przejazdy uczniów – od 01.01.2018 r.

Wójt Gminy Ornontowice informuje pasażerów, iż począwszy od dnia 01.01.2018 r. przejazdy autobusami dla uczniów szkół podstawowych (którzy ukończyli 7 rok życia) oraz z gimnazjów (nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w trakcie którego uczeń ukończył 16 rok życia) na terenie Gmin porozumienia międzygminnego oraz na terenie KZK GOP Katowice będą bezpłatne.

Jest to efekt wypracowania wspólnych zasad biletu metropolitalnego. Odbywanie przedmiotowych podróży wymagać będzie docelowo wyrobienia karty ŚKUP dla dzieci z zapisem elektronicznym ulgi (zakodowanie usługi na karcie). Szczegóły składania wniosków o kartę ŚKUP dla dzieci znajdują się na stronie www.portal.kartaskup.pl. Gmina Ornontowice nie jest członkiem metropolii jednakże zaakceptowała nowe zasady wprowadzone w metropolii i tym samym uczniowie w wieku od 7-16 lat mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów, w I kwartale 2018 r. na podstawie legitymacji szkolnej. Obecnie konieczne jest wprowadzenie zmian
w systemie elektronicznym metropolii dlatego też, nie należy składać od 01.01.2018 r. wniosków
o wyrobienie karty ŚKUP. Możliwość zakodowania usług bezpłatnych przejazdów na karcie ŚKUP dla gmin nie będących członkami metropolii nastąpi prawdopodobnie końcem stycznia 2018 r.

Bilety jednorazowe metropolitalne zostaną wprowadzone do obiegu od 2 stycznia 2018 r. Bilety będą upoważniały do przejazdu po obszarze całej metropolii oraz gmin akceptujących nowe zasady metropolii. Dotychczasowe bilety jednorazowe emitowane przez MZK Tychy zachowują swoją ważność do końca wyczerpania zapasów i wymagać będą dokupienia biletu uzupełniającego
w wysokości 0,20 lub 0,10 zł.

Na analogicznych zasadach honorowane będą w sieci KZK GOP dotychczasowe „stare” bilety MZK Tychy do czasu wyczerpania ich zapasów.

Zmiany dotyczyć będą również biletów okresowych, które zostaną wprowadzone od 01.04.2018 r.