STYPENDIUM SPECJALNE

Rada Gminy Ornontowice Uchwałą Nr XXXIV/286/17 z dnia 23 sierpnia 2017r. wznowiła przyznawanie stypendium specjalnego dla uczniów i studentów zamieszkałych w Gminie Ornontowice.

W obecnym regulaminie stypendium specjalne można otrzymać wyłącznie za:

– uzyskanie wysokich ocen,

– za osiągnięcia w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,

– za uzyskanie tytułu finalisty lub laureata w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.

W dniu 13 grudnia 2017r. w ARTerii Centrum Kultury i Promocji w Ornontowicach odbyło się uroczyste spotkanie ze stypendystami i ich rodzicami, podczas którego Wójt Gminy Ornontowice Pan Kazimierz Adamczyk w obecności Przewodniczącego Rady Gminy Ornontowice Pana Tadeusza Zientek, jak też Komisji Stypendialnej wręczył listy gratulacyjne uczniom i studentom, którym przyznane zostało stypendium specjalne za wyniki uzyskane w roku szkolnym 2016/2017.

Stypendium w formie pieniężnej przekazane zostało na wskazane we wnioskach konta bankowe.

Wśród grona osób, którym przyznane zostało stypendium specjalne za osiągnięcia w roku szkolnym 2016/2017 znaleźli się:

uczniowie szkoły podstawowej:

1. Otylia Barczyk

2. Anna Działkowska

3. Dominika Działkowska

4. Matylda Jurzykowska

5. Dominika Machulik

6. Marlena Smerczek

7. Magdalena Szpik

8. Oliwia Wojtaś

uczniowie gimnazjum:

1. Marta Czyż

2. Wiktoria Jonak

3. Monika Malcherczyk

4. Dominik Malczyk

5. Martyna Malczyk

6. Katarzyna Nowak

7. Wiktoria Rakoczy

8. Martyna Siedlaczek

9. Wiktoria Szwerthalter

10. Amelia Torz

11. Klaudia Wajszczyk

12. Justyna Zientek

uczniowie szkół ponadgimnazjalnych / policealnych

1. Dorota Głosz

2. Wojciech Jeleniewicz

3. Beata Kilka

4. Rafał Konarski

5. Karolina Lemańczyk

6. Izabela Mierzwa

7. Daria Nieradzik

8. Agnieszka Rajs

9. Agnieszka Sznober

10. Joanna Szulc

11. Natalia Zientek

studenci uczelni wyższych:

1. Łukasz Gabryś

2. Justyna Król

3. Robert Piecyk

4. Klaudia Pisarek

5. Aneta Spendel

6. Anna Trojankowska

7. Joanna Zajusz

8. Wojciech Zientek

Gratulujemy jeszcze raz wszystkim stypendystom wspaniałych osiągnięć i życzymy kolejnych sukcesów w nauce.

Wszystkich zainteresowanych nowym regulaminem dotyczącym stypendium specjalnego dla uczniów i studentów zapraszamy na stronę internetową:

http://www.bip.ornontowice.pl/bipkod/16477173