Informacja dot. projektu „Od szkolenia do zatrudnienia”

Przekazujemy informację otrzymaną z Grupy Doradczej Promesa

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PROJEKTU „Od szkolenia do zatrudnienia”

informacja dla kandydatów do projektu

plakat-it

plakat-kursy zawodowe

 

Projekt skierowany jest do 100 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z terenu województwa śląskiego, w wieku powyżej 30 roku życia i ma na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez profesjonalne doradztwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, bezpłatne kursy/szkolenia (zawodowe lub IT) oraz płatne staże zawodowe. W ofercie również zwrot kosztów dojazdu na zajęcia.

Więcej informacji i zgłoszenia na stronie internetowej: www.gdpomesa.pl/osdz

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ewelina Barańska
specjalista ds. projektów unijnych
tel. 533-327-019
www. gdpromesa.pl/osdz

adres do korespondencji:
Grupa Doradcza Promesa
“Projekt Od szkolenia do zatrudnienia” woj. śląskie
ul. Torfowa 3/1
30-384 Kraków