Uwaga! Nieruchomości do sprzedaży w Gminie Ornontowice

Nieruchomości do sprzedaży w Gminie Ornontowice:

  • Nieruchomość lokalowa nr 104 zlokalizowana w budynku wielorodzinnym przy ul. Żabik 9 na działce oznaczonej ewidencyjnym numerem: 2598/137. Powierzchnia nieruchomości lokalowej wynosi 33,30 m2. Przetarg odbędzie się 12 stycznia 2018 r.
  • Nieruchomości gruntowe położone w rejonie ul. Zamkowej (sprzedaż prawa użytkowania wieczystego). Działka nr 3147/170 o powierzchni 0,0663 ha, 3151/170 o powierzchni 0,0785 ha oraz 3153/170 o powierzchni 0,1026 ha. Podstawowe przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu. Przetargi odbędą się 12 lutego 2018 r.
  • Nieruchomość lokalowa nr 1 zlokalizowana w budynku wielorodzinnym przy ul. Akacjowej 1 na działce oznaczonej ewidencyjnym numerem: 2507/60. Powierzchnia nieruchomości lokalowej wynosi 60,20 m2. Przetarg planowany jest na marzec br.
  • Nieruchomość gruntowa składająca się z 4 działek oznaczonych ewidencyjnymi numerami: 2933/60, 3372/60, 3374/60, 3377/60 o powierzchni 4,2667 ha przy ul. Działkowej. Przeznaczenie podstawowe terenu to zabudowa usługowa, taka jak: obiekty handlowe-handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu. Przetarg planowany jest na kwiecień br.
  • Nieruchomość gruntowa składającą się z 6 działek o łącznej pow. 0,7212 ha przy ul. Skośnej. Przeznaczenie podstawowe terenu to zabudowa usługowa, taka jak: obiekty handlowe – handlu hurtowego i detalicznego, gastronomia, usługi biurowe, administracyjne, gabinety lekarskie, fryzjerstwo, wraz z przynależnym zagospodarowaniem terenu. Przetarg planowany jest na kwiecień br.

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości można sprawdzić na stronie internetowej www.bip.ornontowice.pl.