Informacja z Urzędu Statystycznego

W dniach od 2 do 20 stycznia 2018 r. na terenie całego kraju przeprowadzane jest badanie reprezentacyjne dotyczące uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach pn. „Badanie uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach”.

Celem badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w IV kwartale 2017 r. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.

http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/uczestnictwo-mieszkancow-polski-rezydentow-w-podrozach/